Assa Abloy

Uregulować sprawę REIT-ów

REIT-y na polskim rynku mają m.in. stymulować rynek nieruchomości (fot. pixabay.com)
REIT-y na polskim rynku mają m.in. stymulować rynek nieruchomości (fot. pixabay.com)
Czy Polacy zaczną inwestować w nieruchomości komercyjne? W toku są prace mające na celu wprowadzenie REIT-ów do krajowego prawa.

Trwają prace nad stroną prawną utworzenia na polskim rynku REIT-ów, czyli spółek lub funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne. Pozwolą one na inwestowanie nawet niewielkich kwot inwestorom instytucjonalnym a także indywidualnym. Według Stowarzyszenia REIT Polska w tym celu konieczne są zmiany w ustawach (m.in. podatkowych) lub specustawa, które sprawią, że inwestorzy będą zwolnieni z podatku od osób prawnych.

 

Potencjał spółek nieruchomościowych typu REIT jest ogromny. Zakładamy, że w każdym mieście wojewódzkim jest co najmniej kilka nieruchomości komercyjnych. Nie są to tylko biurowce, ale także powierzchnie magazynowe na obrzeżach miast. Także sektor samorządowy, państwowy może prywatyzować poprzez komercjalizację funduszami czy spółkami typu REIT – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Mirosława Walecka-Agria ze Stowarzyszenia REIT Polska.

 

Jednym z pięciu filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego ma być właśnie program budowy kapitału. Wśród jego elementów jest m.in. budowa oszczędności Polaków poprzez umożliwienie im inwestycji w REIT-y. Pozwoli to prywatnemu inwestorowi partycypować w korzyściach z inwestycji komercyjnych, jak np. biurowce lub centra logistyczne. Ponadto mogą one stanowić nawet przedmiot inwestycji funduszy emerytalnych, ponieważ traktowane są jako bezpieczne. Tego typu rozwiązania od lat są już stosowane w wielu innych krajach. 

 

W poszczególnych krajach zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych rozwiązania typu REIT istnieją od wielu lat. W krajach młodszych, jak Bułgaria, takie rozwiązania powstały niedawno. Są to przedsiębiorstwa lubiane przez fundusze inwestycyjne, także państwowe, które zarządzają portfelami emerytalnymi.  Powinniśmy jak najbardziej dążyć do tych rozwiązań prawnych i do wykorzystania możliwości, jakie dają REIT-y w Polsce – stwierdza w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Mirosława Walecka-Agria.

 

Wśród zobowiązań podmiotów typu REIT byłoby inwestowanie co najmniej 70 proc. aktywów w nieruchomości, a także reinwestowania 95 proc. zysków ze sprzedaży w ten sektor w razie niewypłacenia go inwestorom. Dodatkowo musiałyby wypłacać co najmniej 80 proc. zysków tytułem dywidendy. Z tego powodu mają być one zwolnione z podatku CIT. Jednak, by było to możliwe musi najpierw dojść do zmian w ustawach.

 

Są dwie drogi uregulowania funduszy i spółek typu REIT. Jedna to jest stworzenie specustawy, która pochyli się nad REIT-ami całościowo, a druga to nowelizacja kilku ustaw, przede wszystkim ustaw podatkowych. Bardzo ważną kwestią jest to, że REIT-y powinny być zwolnione z CIT-u, gdyż stała dywidenda powoduje, że nasz inwestor płaci podatek od dywidend. Tak to działa w całej Europie i na świecie. Tak jak fundusze inwestycyjne są zwolnione podmiotowo z CIT-u, tak i REIT-y w założeniu swoim też powinny – mówi agencji informacyjnej Newseria przedstawicielka Stowarzyszenia REIT Polska.

 

Poza sprzyjaniu gromadzeniu kapitału rolą REIT-ów na polskim rynku jest także stymulacja rynku nieruchomości. Powinny one także spowodować wzrost udziału rodzimych inwestorów w tego typu inwestycjach.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz