PGE Narodowy

Przedsiębiorcy, a ubezpieczenia

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com
Ubezpieczeniem objętych jest jedynie 60 proc. majątku polskich firm. Jak wynika z raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” , potrzebna jest edukacja przedsiębiorców i zwiększenie elastyczności produktowej ubezpieczycieli.

Wyniki tegorocznego raportu sporządzonego przez PIU oraz Deloitte dobitnie potwierdzają nasze dotychczasowe spostrzeżenia w kontekście podejścia polskich firm wobec ubezpieczeń. Naszym zdaniem poważnym problemem pozostaje nie tylko niska świadomość potencjalnych ryzyk wśród przedsiębiorców, ale również skomplikowana i złożona oferta ubezpieczeniowa, nierzadko składająca się z kilku ogólnych warunków ubezpieczenia, z których każde rządzi się swoimi prawami – mówi Izabela Król Dyrektor ds. Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Majątkowych w Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce.

Nie ma zatem wątpliwości, że Polscy przedsiębiorcy muszą mieć większą świadomość potencjalnych ryzyk. W tym celu ważna jest odpowiednia edukacja. Jednak sama świadomość zagrożeń to za mało. Inicjatywa leży również po stronie ubezpieczycieli, którzy powinni oferować swoim klientom zrozumiałe i przejrzyste warunki ubezpieczenia oraz kompleksowe pokrycie w zakresie ubezpieczenia majątkowego. Konieczne są śmiałe zmiany w tej dziedzinie, zwłaszcza w przypadku średnich oraz dużych przedsiębiorstw, dla których oferta jest dosyć usztywniona i wymaga dużej wiedzy na temat ubezpieczeń ze strony Klienta. Dlatego uznaliśmy, iż właśnie tutaj potrzeba jest stworzenia kompleksowego, a zarazem przejrzystego produktu – dodaje Izabela Król.

Niektórzy ubezpieczyciele starają się zwiększyć elastyczność produktową swojej oferty, a na rynku dostępne są już ubezpieczania majątkowe typu „All-in-One”. Przykładem jest chociażby firma Colonnade, której oferta obejmuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową mienia w formule „od wszystkich ryzyk” oraz maszyn i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń. Taka formuła daje możliwość rozszerzenia o rzeczywistą utratę zysku brutto, poniesioną przez Ubezpieczonego w następstwie przerwania działalności na skutek tych zdarzeń. Modułowa konstrukcja produktu umożliwia dowolne budowanie programu ubezpieczeniowego, w zależności od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Jest to niezwylke ważne, by ubezpieczyciel udostępniał liczne klauzule dodatkowe, które w razie potrzeby rozszerzą ochronę ubezpieczeniową.

 


5.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz