Giant

„Investing in Poland” po raz trzeci

Odpowiedzi na kluczowe pytania o inwestycje w Polsce opublikowano w raporcie Warsaw Business Journal.

„Investing in Poland” jest corocznym raportem, wydawanym przez Warsaw Business Journal. W tegorocznej, trzeciej edycji, specjaliści starali się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące polskiego rynku inwestycyjnego. Partnerami merytorycznymi publikacji są PwC i PAIiIZ. Przewodnik dla przedsiębiorców, szczególnie kierowany jest do firm zagranicznych.

Publikacja prezentuje potencjał gospodarczy województw i regionów, w tym przede wszystkim miejsc atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów (m.in. SSE i parków technologicznych). Raport zawiera także prognozy rozwoju regionalnego i postępu w sektorach gospodarki. W treści opracowania zawarte zostały analizy przepisów regulujących działalność gospodarczą w Polsce, informacje dotyczące polskiej gospodarki, infrastruktury, podstawowych regulacji prawnych i podatkowych.

Autorzy podkreślili umacniającą się renomę Polski jako miejsca o stabilnej sytuacji ekonomicznej, w którym kapitał zagraniczny coraz częściej szuka bezpiecznych inwestycji. Według specjalistów, Polska wykazuje znaczny potencjał osiągania wysokich zysków przy relatywnie niskim ryzyku. Mimo rozwoju, wiele pozostaje wciąż do zrobienia – słabymi stronami kraju pozostają infrastruktura, zachęty fiskalne dla potencjalnych inwestorów i aktywna rola państwa we wspieraniu inicjatyw gospodarczych.


0.0
Napisz pierwszy komentarz