Giant

Małopolska przyciąga cudzoziemców

Rynek w Krakowie
Rynek w Krakowie
Województwo małopolskie znajduje się na drugim miejscu w Polsce biorąc pod uwagę liczbę składanych wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy, która od 2010 r. wzrosła ponad trzykrotnie.

Najwięcej imigrantów pochodzi z Ukrainy. Od czasu wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, czyli maja 2014 r., do końca ubiegłego roku obywatele z tego państwa złożyli w Małopolsce 2677 wniosków. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. ich liczba wyniosła 4610. Ponad połowa składanych wniosków przez osoby z Ukrainy dotyczy pracy. Następnymi powodami ubiegania się o zgodę na pobyt czasowy są studia lub nauka (30 proc.), działalność gospodarcza (10 proc.), powody rodzinne i inne okoliczności (po 5 proc.).

 

Małopolski rynek pracy otwarty dla Ukraińskich imigrantów?

 

W pierwszej połowie br. w województwie małopolskim zostało wydanych 2315 zezwoleń na pracę, z czego niemal 80 proc. dotyczyło ukraińskich obywateli. Cudzoziemcy są zatrudniani głównie w branży przetwórstwa przemysłowego (56 proc.), handlowej, usługowej oraz transportu, gospodarki magazynowej, IT oraz opieki nad osobami chorymi.  

 

Urzędy pracy funkcjonujące w regionie małopolskim notują stuprocentowy wzrost w zakresie rejestracji oświadczeń dotyczących zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcom. W poprzednim roku liczba tego typu oświadczeń wyniosła 20 tys., natomiast w I pół. br. osiągnęła poziom 20 385, z czego 96 proc. skierowano do obywateli Ukrainy. Jeśli trend ten się utrzyma, do końca br. zostanie zarejestrowanych przeszło 40 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia imigrantów za wschodniej granicy. 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz