Proton Office

Jaki jest najważniejszy czynnik decydujący o zakupie terenu pod inwestycję?

|
I Ogólnopolska Konferencja pt.: Tereny Inwestycyjne w Polsce
Uczestnicy konferencji
Między innymi na ten temat dyskutowali we wtorek, 8 kwietnia, uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji pt.: Tereny inwestycyjne w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób.

8 kwietnia w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja pt.: Tereny inwestycyjne w Polsce. Organizatorem wydarzenia był serwis Tereny Inwestycyjne Info. Patronat medialny nad konferencją objął portal e-biurowce.pl.

 

Celem wydarzenia było stworzenie platformy do wymiany poglądów na temat istotnych czynników wpływających na inwestowanie w różnego rodzaju tereny, w tym o charakterze poprzemysłowym. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się inwestorzy prywatni oraz przedstawiciele samorządów, stref ekonomicznych i parków przemysłowych. W konferencji wzięło udział blisko 200 osób zainteresowanych zarówno zakupem nowych terenów pod przyszłe inwestycje, jak i ich odpowiednim przygotowaniem i zbyciem.

 

W programie konferencji uwzględniono liczne prezentacje oraz cztery panele dyskusyjne. Pierwszy z nich - "Tereny przemysłowe: jak nabyć lub sprzedać grunt?" poprzedziła prezentacja Tomasza Olszewskiego, Dyrektora Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych JLL na Europę Środkowo-Wschodnią. Omówił on podstawowe aspekty sprzedaży gruntu oraz główne czynniki składające się na atrakcyjność gruntu przemysłowego: lokalizację, planowanie przestrzenne, przygotowanie do sprzedaży oraz elastyczne podejście właściciela. Na podstawie swoich doświadczeń wysunął również wniosek, że trzeci punkt spośród wymienionych jest tym kluczowym, który można uznać za determinantę powodzenia transakcji. Jednocześnie podkreślił, że przygotowanie do sprzedaży odnosi się zarówno do przedmiotowego terenu, jak i zbywającego, który powinien bardzo dobrze znać swoją nieruchomość. Opinię tę podzielili również paneliści, w tym m.in. Maciej Madejak, dyrektor ds. rozwoju regionalnego na Polskę w Goodman Poland. Dobre przygotowanie działki ma strategiczne znaczenie szczególnie z uwagi na to, że często budujemy dla klienta, który chce jak najszybciej zrealizować dany projekt. Wtedy wybieramy te tereny, gdzie można najszybciej rozpocząć budowę – mówił Madejak.

 

Drugi z paneli dyskusyjnych dotyczył atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzemysłowych. Do dyskusji zaproszeni zostali m.in. Marek Szczepański - Dyrektor Zarządzający w Pionie Funduszy Europejskich BGK, Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Tomasz Sadzyński – Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zalet inwestowania na terenach poprzemysłowych paneliści wymieniali głównie centralne lokalizacje, jasną sytuację prawno – planistyczną większości takich działek oraz korzyści marketingowe, dzięki gotowej marce miejsca z historyczną przeszłością. Ten ostatni aspekt podkreślał przedstawiciel Łódzkiej SSE podając przykład udanej rewitalizacji dawnej fabryki Grohmana, w której znalazły się powierzchnie biurowe pod wynajem oraz sale konferencyjne. Zapowiedział również, iż Łódzka SSE poszukuje partnera do realizacji kolejnej inwestycji o charakterze biurowym. Paneliści wspomnieli również o trudnościach związanych z inwestowaniem na terenach, które objęte są ochroną konserwatorską oraz różnicach w sposobach aranżowania przestrzeni biurowych w odnawianych budynkach w stosunku do popularnych open space’ów.

 

O możliwościach nabywania terenów pod inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach przypomnieli w swoich prezentacjach przedstawiciele PKP SA, AMW oraz ANR. W swoich prezentacjach przedstawili aktualne oferty nieruchomości tych instytucji zlokalizowane zwłaszcza w centralnych obszarach miast. Specyfika transakcji dotyczących takich zasobów nieruchomości została omówiona w trzecim panelu dyskusyjnym - "Nabywanie nieruchomości od instytucji państwowych". I Ogólnopolską Konferencję "Tereny inwestycyjne w Polsce" zamknęła debata "Tereny pod inwestycje uzdrowiskowo-rekreacyjne", której uczestnicy omawiali różne aspekty rozwoju i konkurencyjności branży SPA i Wellness w Polsce.

 

Poza merytoryczną częścią wydarzenia, na uczestników konferencji czekały również stoiska z prezentacjami atrakcyjnych terenów inwestycyjnych będących w zasobach m.in. PKP SA, Agencji Mienia Wojskowego czy Agencji Nieruchomości Rolnych. Swoją ofertę prezentowało również Miasto Skierniewice, które poszukuje obecnie inwestora zainteresowanego udziałem w przedsięwzięciu tworzenia centrum uzdrowiskowo-rekreacyjnego w formule PPP. Na zebranych gości czekała również miła niespodzianka w formie konkursu wizytówkowego, w którym każdy miał szansę na wygranie prezentów ufundowanych przez partnerów wydarzenia.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz