Giant

Systemy ociepleń ważnym ogniwem zrównoważonego rozwoju

II Międzynarodowa Konferencja ETICS - audytorium 1
II Międzynarodowa Konferencja ETICS - audytorium 2
W dniach 7-8 maja 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się II Międzynarodowa Konferencja ETICS, organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników.

II Międzynarodowa Konferencja ETICS stała się miejscem spotkania i wymiany doświadczeń reprezentantów zarówno firm produkujących systemy ETICS, dostawców surowców i przemysł chemii budowlanej, jak też ośrodki naukowe i badawcze, organy nadzoru budowlanego, stowarzyszenia branżowe oraz specjalistyczne media. Środowiskowa debata dotyczyła przede wszystkim roli systemów ociepleń w budownictwie zrównoważonym.

 

Mamy nadzieję, że II Międzynarodowa Konferencja ETICS przyczyniła się do zwiększenia świadomości znaczenia aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych, które, dziś deklarowane dobrowolnie, w przyszłości będą obligatoryjne. To obecnie jedno z największych wyznań dla polskiego budownictwa. Tymczasem wiedza w tym zakresie jest nieznaczna, mimo że już od niemal dwóch lat obowiązuje rozporządzenie CPR regulujące rynek wyrobów budowlanych na obszarze Unii Europejskiej zawierające wymóg dostosowania budownictwa do zasad zrównoważonego rozwoju. Liczymy, że nasza konferencja okaże się ważnym etapem na drodze krajowego sektora ociepleń do budownictwa zrównoważonego i że za rok wspólnie podejmiemy kolejne zagadnienia z tej jakże istotnej dziedziny – mówi Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

 

Podczas II Międzynarodowej Konferencji ETICS odbyła się premiera Wytycznych ETICS – nowej publikacji technicznej, przygotowanej przez Komisję Techniczną Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Zawiera ona warunki techniczne dla prac elewacyjnych związanych z ociepleniem, zaktualizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami w zakresie izolacyjności ścian.

 

W programie konferencji znalazły się prezentacje zarówno polskich, jak i i zagranicznych prelegentów. Szczególne zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła debata na temat rynku wyrobów budowlanych z udziałem Marty Szymańczak, zastępcy dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, i radcy GUNB Anny Wilczewskiej.


0.0
Napisz pierwszy komentarz