PGE Narodowy

O „zdrowym inwestowaniu”

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o  „zdrowym inwestowaniu”
13 października br. w Poznaniu odbyła się III edycja ogólnopolskiej konferencji Projekt Inwestor, która jest dorocznym spotkaniem inwestorów działających w branży nieruchomości komercyjnych. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o „zdrowym inwestowaniu”.

13 października br. w Poznaniu odbyła się III edycja ogólnopolskiej konferencji Projekt Inwestor, która jest dorocznym spotkaniem inwestorów działających w branży nieruchomości komercyjnych. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o  „zdrowym inwestowaniu”. Konferencja rozpoczęła się prezentacją analizy kapitału rozwojowego Poznania, która została przygotowana przez firmę PwC w ramach cyklicznego raportu o rodzimych metropoliach. Wyniki badań dla Poznania w odniesieniu do pozostałych polskich miast skomentował m.in. profesor Witold Orłowski.

Kolejną część konferencji stanowiła dyskusja przedstawicieli metropolii poznańskiej, wrocławskiej i łódzkiej z inwestorami na temat skuteczności miast regionalnych w pozyskiwaniu nowych inwestycji. Jak wskazał Dariusz Ostrowski prezes zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, w strategiach rodzimych miast nie doceniono potencjału polskich inwestorów, którzy nie dysponują tak preferencyjnymi warunkami jak w przyypadku inwestorów zagranicznych. Podczas prowadzonej dyskusji rozważano również kwestie niskiego bezrobocia. Zastanawiano się czy stymuluje ono ekspansję nowych przedsięwzięć gospodarczych, czy wręcz przeciwnie, stanowi barierę dla ich rozwoju.    

Tematem przewodnim następnej części wydarzenia była przyszłość rynku centrów i galerii handlowych. Paneliści, w tym  uznany polski architekt  Marek Tryzybowicz, doszli do wniosku, iż zmiana w zakresie formuły tego typu obiektów jest nieunikniona. W wyniku postępu technologicznego i rozwoju e-handlu konieczna będzie rewitalizacja funkcji dzisiejszych centrów i galerii handlowych.

Podczas trzeciej części wydarzenia prezes fundacji Proprogresio Wiktor Doktór zaprezentował podstawowe źródła wiedzy potencjalnych inwestorów zagranicznych, którzy szukają nowych miejsc dla swoich przedsięwzięć. Uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się ze szkicami projektów zrealizowanych przez architekta Marka Tryzybowicza w ciągu ostatnich 15 lat na terenie Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz