Giant

Intelligent Building Technologies & Multimedia Management - IBTMM 2015

Lista wydarzeń

Miasto : Kraków
Miejsce : Holiday Inn Kraków City Center
Data : 05.11.2015 - 06.11.2015
Godzina : 09:00 - 16:00
Status : zakończone
Intelligent Building Technologies & Multimedia Management - IBTMM 2015

Zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji Intelligent Building Technologies & Multimedia Management - IBTMM 2015, która odbędzie się w Krakowie w hotelu HOLIDAY INN KRAKÓW CITY CENTER, w dniach 05-06.11.2015.


Ogromny sukces pierwszej edycji światowej konferencji IBTMM 2013 wraz z niepowtarzalnym do dzisiaj pokazem mappingu trójwymiarowego skłonił nas do zorganizowania kolejnej edycji wydarzenia. Ponownie w Krakowie, naukowcy, specjaliści i inżynierowie zajmujący się tematyką inteligentnych budynków, multimediów i technologii zarządzania spotkają się celem wymiany doświadczeń i wiedzy, zaprezentowania najbardziej innowacyjnych osiągnięć nauki i wdrożeń wykorzystujących najnowsze technologie. W tej edycji skupimy się przede wszystkim na tzw. technologiach SMART dotyczących zarówno budynku, jak i całego miasta, środowiska i otoczenia oraz metod  zarządzania i efektywnego wykorzystywania narzędzi prowadzących do optymalizacji zużycia energii, zwiększania efektywności energetycznej budynku, efektywności pracy i zarządzania w inteligentnym otoczeniu. Goście specjalni będą prezentować kluczowe kierunki rozwoju, a także metody pozyskiwania środków na przedsięwzięcia innowacyjne oraz infrastrukturalne. Ciekawym elementem będzie również panel poświęcony przykładom wdrożeń, gdzie tego typu rozwiązania znajdują zastosowanie.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Patronat Merytoryczny  nad Konferencją objął:
Wydział Zarządzania AGH

 

Organizatorami IBTMM są:
Województwo Małopolskie
WFOŚiGW
Stowarzyszenie IDEATECH
Emmerson Lumico


Więcej informacji na stronie www.ibtmm.pl


 


0.0
Tagi: IBTMM
Napisz pierwszy komentarz