Giant

IBTMM 2013

Lista wydarzeń

Miasto : Kraków
Miejsce : Centrum Konferencyjne Hotelu Best Western Premier Kraków
Data : 16.10.2013 - 18.10.2013
Godzina : 09:00 - 14:00
Status : zakończone
Pobierz Adobe Flash Player

1st World Multi-Conference on
INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES
& MULTIMEDIA MANAGEMENT

W ramach IBTMM odbędą się następujące konferencje:

7th Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2013

10th International Conference New Building Technologies
and Architectural Design NBTAD 2013

1st Integrated Multimedia Systems Conference IMSC 2013

Ramowy program Kongresu:
16.10.2013 (środa)
09:00 – 09:30 uroczyste otwarcie multikonferencji
09:30 – 11:30 sesja plenarna IBTMM 2013: prelekcje 3 key speakerów i głównych sponsorów
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 13:30 sesja plenarna IBTMM 2013
13:30 – 14:30 lunch
14:30 – 16:30 sesja plenarna IBTMM 2013
16:30 – 16:45 przerwa kawowa
16:45 – 18:15 sesja plenarna IBTMM 2013
18:30 wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce
19:00 – 20:00 zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce
20:00 - uroczysta kolacja połączona ze pokazem multimedialnym w Kopalni Soli Wieliczka

17.10.2013 (czwartek)
09:30 – 11:30 sesje panelowe InBuS 2013 & NBTAD 2013 / IMSC 2013
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 13:30 sesje panelowe InBuS 2013 & NBTAD 2013 / IMSC 2013
13:30 – 14:30 lunch
14:30 – 16:30 sesje panelowe InBuS 2013 & NBTAD 2013 / IMSC 2013
16:30 – 16:45 przerwa kawowa
16:45 – 18:30 sesje panelowe InBuS 2013 & NBTAD 2013 / IMSC 2013

18.10.2013 (piątek)
09:30 – 12:30 sesje panelowe InBuS 2013 & NBTAD 2013 / IMSC 2013
12:30 – 12:45 przerwa kawowa
12:45 – 13:30 sesja plenarna IBTMM 2013 – dyskusja i zakończenie konferencji
13:30 – 14:30 lunch

Cel Kongresu InBuS
Kongres ma za zadanie budowanie pomostu pomiędzy teorią i praktyką szeroko rozumianych procesów projektowania, sterowania i zarządzania w inteligentnych budynkach i rezydencjach.

Tematyka Kongresu InBuS dotyczy:
· rozwiązań architektonicznych i konstrukcji inteligentnych budynków,
· automatycznego sterowania bezpieczeństwem, komfortem i przepływem informacji,
· nowoczesnych systemów komfortu pracy i wypoczynku,
· metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budynkami,
· zagadnień energetycznych w budynkach,
· zarządzania bezpieczeństwem obiektów,
· prawnych i finansowych zagadnień zarządzania instalacjami inteligentnych budynków.

Uczestnicy Kongresu InBuS
Zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy oraz przedstawicieli firm komercyjnych:
· dostawcy rozwiązań w zakresie inteligentnych budynków,
· architekci, planiści i urbaniści,
· deweloperzy i inwestorzy,
· generalni wykonawcy,
· najemcy, zarządcy i administratorzy powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych i mieszkaniowych,
· rzeczoznawcy majątkowi,
· firmy z sektora usług budowlano-instalacyjnych oraz budowlano-wykończeniowych,
· dostawcy infrastruktury (woda, ciepło, energia, telekomunikacja).

Cel Konferencji NBTAD
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem współczesnych technologii budowlanych w Polsce i za granicą. Przewidywana jest prezentacja najnowszych osiągnięć w badaniach teoretycznych i doświadczeń projektoworealizacyjnych
oraz szeroka i otwarta dyskusja nad nimi. Wnioski z dyskusji mają wspierać z jednej strony praktykę zawodową, a z drugiej wskazywać kierunki badań naukowych.

Tematyka NBTAD dotyczy:
· projektowania architektoniczno – budowlanego wobec problemów wykonawczych związanych z nowymi technologiami,
· nowych technologii i ich wpływu na komfort użytkowania (mikroklimat, warunki higieniczno-sanitarne),
· trwałości i niezawodności obiektów z zastosowaniem nowych systemów budowlanych,
· nowych technologii wobec ograniczeń legislacyjnych (normatywy, normy, ochrona przeciwpożarowa).

Uczestnicy NBTAD
· architekci,
· inżynierowie budowlani,
· konstruktorzy,
· architekci krajobrazu,
· oferenci technologii budowlanych,
· producenci materiałów budowlanych

Cele Konferencji IMSC
Prezentacje najnowszych trendów i rozwiązań w zakresie technologii multimedialnych oraz nowoczesnych metod komunikacji i sterowania, systemów interaktywnych oraz ich zastosowań w szeroko pojętych inwestycjach publicznych, prywatnych, edukacji, biznesie,
muzealnictwie, obronności i bezpieczeństwie, reklamie, informacji, przestrzeniach publicznych.

Tematyka Konferencji IMSC
· systemy projekcyjne,
· systemy nagłośnieniowe,
· systemy interaktywne sterowane gestem, ruchem, dotykiem,
· nowoczesne Systemy multimedialne w domu,
· systemy telemedycyny,
· systemy sterowania,
· systemy wizualizacji – DIGITAL IMAGING,
· systemy transmisji i przetwarzania sygnałów audiowizualnych,
· systemy Digital Signage.

Uczestnicy Konferencji IMSC
· dostawcy rozwiązań w zakresie technologii multimedialnych, integratorzy
· architekci, planiści i urbaniści, agencje reklamowe i domy medialne,
· deweloperzy i inwestorzy,
· generalni wykonawcy,
· najemcy, zarządcy i administratorzy powierzchni handlowych, biurowych, magazynowych i mieszkaniowych,
· muzealnicy, pracownicy edukacji, menadżerowie edukacji, władze miast, gmin i powiatów,
· firmy z sektora usług budowlano-instalacyjnych oraz budowlano -wykończeniowych,
· menadżerowie korporacji,
· pracownicy służb wojskowych, policji, ratownictwa medycznego,
· właściciele kin, multipleksów, parków rozrywki,
· osoby odpowiedzialne za rozwój infrastruktury miejskiej, publicznej, organizatorzy imprez itp.

Multikonferencja IBTMM 2013 odbędzie się
w Centrum Konferencyjnym Hotelu
Best Western Premier Kraków

Terminarz:
01.03.2013 – rozpoczęcie rejestracji i płatności on – line na stronie www.ibtmm.pl
30.04.2013 - dla uczestników z referatem wysłanie metodą upload streszczenia w języku angielskim i polskim (strona A4, max. 500 słów),
15.05.2013 – wysłanie informacji o przyjęciu lub odrzuceniu referatu,
15.06.2013 – wysłanie poprzez rejestrację on-line na stronie www.ibtmm.pl metodą upload pełnego tekstu referatu,
30.06.2013 - wniesienie opłaty konferencyjnej dla uczestników z referatem; ostatni dzień płatności na zasadzie wczesnej rejestracji,
02.10.2013 – zakończenie rejestracji Gości.

Język kongresu: angielski (polski)

Opłaty:
Udział w poszczególnych Konferencjach IBTMM 2013 jest płatny i obejmuje następujące warianty:

Wariant 1: PAKIET PODSTAWOWY Konferencji InBuS / NBTAD / IMSC obejmuje:
· uczestnictwo w kongresie dla jednej zgłoszonej osoby bez referatu lub z referatem (uwaga: uczestnictwo na zasadzie Pakietu Podstawowego osoby z referatem dotyczy TYLKO przedstawicieli placówek naukowo-badawczych; firmy komercyjne mogą wygłosić referat lub prezentację po wykupieniu pakietu sponsora – szczegółowych informacji udzielamy drogą e-mailową info@ibtmm.pl ),
· zwiedzanie ekspozycji przygotowanej przez firmy komercyjne,
· materiały konferencyjne,
· obiady, poczęstunki i napoje serwowane w przerwach,
· dla autorów referatów dodatkowo publikację streszczeń artykułów w wydawnictwie konferencyjnym, płytę CD z tekstami artykułów oraz zamieszczenie wybranych artykułu w czasopiśmie naukowym.

Wariant 2: PAKIET VISITORS Konferencji InBuS / NBTAD / IMSC obejmuje:
· uczestnictwo w konferencjach w charakterze słuchacza dla jednej zgłoszonej osoby,
· zwiedzanie ekspozycji przygotowanej przez firmy komercyjne,
· materiały konferencyjne.

Wariant 3: PAKIET EVENT WIELICZKA obejmuje:
· uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce w dniu 16.10.2013,
· uczestnictwo w unikalnym pokazie mappingu wielko powierzchniowego,
· krótkie zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce,
· transport autokarem na trasie Hotel – Wieliczka – Hotel.

Wczesna rejestracja - wniesienie opłaty w terminie 15.02.2013 – 30.06.2013
PAKIET PODSTAWOWY: 740 PLN brutto / 200 EURO brutto
PAKIET VISITORS: 190 PLN brutto / 50 EURO brutto
PAKIET EVENT WIELICZKA: 370 PLN / 95 EURO brutto

Późna rejestracja - wniesienie opłaty w terminie : 01.07.2013 – 02.10.2013
PAKIET PODSTAWOWY: 815 PLN brutto / 220 EURO brutto
PAKIET VISITORS: 210 PLN brutto / 55 EURO brutto
PAKIET EVENT WIELICZKA: 400 PLN / 105 EURO brutto


0.0
Tagi: Lockus IBTMM
Napisz pierwszy komentarz