Giant

Przełomowe Zmiany Prawa Budowlanego oraz Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 02.09.2015 - 02.10.2015
Godzina : 09:30 - 17:00
Status : zakończone
Przełomowe Zmiany Prawa Budowlanego oraz Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków

Przełomowe Zmiany Prawa Budowlanego oraz Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków. Najnowsze orzecznictwo dot. umów o roboty budowlane.

2 września, Warszawa

 

Zapraszamy Państwa na udział w warsztatach Przełomowe Zmiany Prawa Budowlanego oraz Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków. Uczestnicy wydarzenia otrzymają najnowszą wiedzę z dziedziny prawa i orzecznictwa sądów w zakresie dotyczącym m.in. stosowania prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o charakterystyce energetycznej, Kodeksu Cywilnego

Szkolenie jest adresowane do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, tj. osób fizycznych i osób prawnych, w tym m.in. do spółek, urzędów jednostek samorządu terytorialnego, urzędów Skarbu Państwa, uczelni publicznych i niepublicznych, SP ZOZ, spółdzielni mieszkaniowych. 

 

Program merytoryczny wydarzenia: 

  • zagadnienia związane z Kodeksem urbanistyczno-budowlany ante portas,

  • przełomowe zmiany prawa budowlanego od dnia 9 marca 2015 r.,

  • przełomowe zmiany prawa budowlanego, które zostały przyjęte ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.,

  • zmiana ustawy Prawo budowlane z dnia 20 marca 2015 r. dotyczącej budowy altan na działkach,

  • obowiązki właścicieli lub zarządców budynków narzucone przez nową ustawę z dnia 8 września 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która obowiązuje od dnia 9 marca 2015 r.,

  • wymagania nowego rozporządzenia MTBGM dotyczącego projektu budowlanego,

  • wymagania ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

  • przełomowe zmiany Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości i rękojmi ustawowej - jak je stosować w umowach o roboty budowlane oraz w umowach o prace projektowe,

  • obowiązki inwestora według ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

  • najnowsze orzecznictwo SN dotyczące umów o roboty budowlane.

 

Zapisy na szkolenie są dostępne na stronie Centrum Promocji Informatyki poprzez formularz zgłoszeniowy.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz