Kinnarps 01.06-30.06

Przeglądy i roboty budowlane w budynkach, w tym zabytkowych. Stan po zmianach prawa

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 08.06.2016
Godzina : 10:00 - 16:00
Status : zakończone
Przeglądy i roboty budowlane w budynkach, w tym zabytkowych. Stan po zmianach prawa

8 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty: Przeglądy i roboty budowlane w budynkach, w tym zabytkowych. Stan po zmianach prawa

W programie:

I. Obowiązki w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych, w tym w warunkach działania wspólnot mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka

II. Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych (rozp. M.I. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w obiektach starych

III. Obowiązki władającego i użytkownika lokalu według drugiego przepisu techniczno-budowlanego (rozp. MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych) 

IV. Obowiązki właściciela obiektu zabytkowego, czynności opieki, dokumentacja, programy konserwatorskie i pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustawa i przepisy wykonawcze.

V. Przełomowe zmiany Prawa budowlanego – kierunek zmian 

VI. Kontrole okresowe po zmianach Prawa budowlanego, w tym po zmianie od 7 stycznia 2016 r., oraz przepisów techniczno-budowlanych, w tym kontrole urządzeń przeciwpożarowych i kontrole placów zabaw. 

VII. Zasady kontroli okresowej obiektów zbudowanych z wyrobów azbestowych. Jakie kontrole, jaka dokumentacja, jak usuwać azbest, jakie składać sprawozdania i komu? 

VIII. Obowiązki kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji – stan po zmianach prawa od dnia 9 marca 2015 r.

IX. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej, przechowanie dokumentacji – stan po zmianach prawa. Kto odpowiada za dokumentację?

X. Planowanie remontów – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów – krok po kroku - według drugiego przepisu techniczno-budowlanego

XI. Przelomowe zmiany Prawa budowlanego od dnia 28 czerwca 2015 r. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie? Czy inwestor może wystąpić zamiast zgłoszenia budowy o pozwolenie na budowę?

XII. Zmiany Prawa budowlanego od dnia 11 września 2015 r., 15 września 2015 r., 18 listopada 2015 r., 1 stycznia 2016 r.

Dla kogo? 

Szkolenie jest adresowane do właścicieli budynków, w tym do firm, uczelni, instytutów, gmin i ich zakładów budżetowych, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, oraz do firm zarządzających nieruchomościami. 

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/prb/formularz_pr10.php

Dlaczego warto? 

W szkoleniu warto wziąć udział, ze względu na kompleks zagadnień, po zmianach prawa i ważne orzecznictwo i komentarze. Ważne, bo szczególną uwagę poświęci się zabytkowm i ich utrzymaniu. Poza prezentacją wykładu uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w konspekt około 130 stron.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: www.cpi.com.pl

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, (22) 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl


0.0
Napisz pierwszy komentarz