Proton Office

Aspekty zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Golden Floor Plaza
Data : 01.12.2011 - 01.01.2008
Godzina : 08:00 - 00:00
Status : zakończone
Na zorganizowanym przez SC Consulting szkoleniu poruszone zostaną m. in. kwestie prawne i ubezpieczeniowe.

Pojawiające się na rynku zarządzania nieruchomościami problemy związane ze złymi lub nieścisłymi zapisami umów wciąż powodują problemy i niedomówienia na linii zarządca – właściciel nieruchomości. Nie doczytane i nie wynegocjowane warunki ubezpieczenia nieruchomości z kolei – niemożność wyegzekwowania pełnej kwoty ubezpieczenia związanej z powstałą szkodą.

Mając na uwadze liczne kwestie sporne w obszarze powyższych zagadnień organizator szkolenia „Aspekty prawne i ubezpieczeniowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi” – firma SC Consulting – zaprasza do udziału w wydarzeniu. Odbędzie się ono 1 grudnia w Warszawie. Podczas spotkania doświadczeni eksperci podzielą się swoją wiedzą na temat skutecznego zapobiegania sytuacjom i zdarzeniom mającym niekorzystne skutki finansowe i prawne.

W trakcie szkolenia poruszona zostanie tematyka z następujących obszarów:

 • rola ogólnych warunków ubezpieczenia w umowie dotyczącej nieruchomości,
 • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa nieruchomości - rodzaje dostępnych narzędzi ochronnych,
 • naprawianie szkody w przypadku wielości uprawnionych do nieruchomości (zbieg interesów ubezpieczeniowych),
 • regulacje prawne określające zakres i sposób zarządzania nieruchomościami,
 • rodzaje zagrożeń i ryzyka związane z posiadanymi prawami do nieruchomości,
 • działania prewencyjne zabezpieczające przed konsekwencjami niedopełnienia zapisów umowy przez jedną ze stron,
 • podział odpowiedzialności prawnej stron umowy.

Z udziału w szkoleniu płyną następujące korzyści:

 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi związanymi z podpisywaniem umowy ubezpieczeniowej,
 • zdobycie wiedzy na temat kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej,
 • zdobycie umiejętności skutecznego egzekwowania świadczenia od ubezpieczyciela,
 • zdobycie umiejętności analizy wariantów ubezpieczenia z uwzględnieniem doświadczeń prowadzącego oraz innych uczestników warsztatów,
 • uzyskanie informacji o tym, jak zgodnie z literą prawa konstruować bezpieczne umowy chroniące interesy każdej ze stron,
 • zdobycie wiedzy o tym, jak skutecznie ustrzec się przed konsekwencjami niedopełnienia warunków umowy.


Do uczestnictwa w szkoleniu zaproszeni są:

 1. właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych,
 2. deweloperzy i inwestorzy,
 3. pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 4. dyrektorzy administracyjni,
 5. facility i property managerowie,
 6. właściciele sieci handlowych,
 7. kierownicy obiektów handlowych,
 8. dyrektorzy i kierownicy działów prawnych,
 9. osoby reprezentujące nieruchomości komercyjne, w tym: pojedyncze biurowce i portfele nieruchomości biurowych, centra handlowe, centra magazynowe,
 10. osoby odpowiedzialne za właściwe podpisanie umowy ubezpieczeniowej oraz zajmujące się egzekwowaniem i likwidacją szkód,
 11. osoby zainteresowane tematyką wydarzenia.

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz