Giant

Zarządca nieruchomości komercyjnych

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Golden Floor Plaza
Data : 06.09.2011 - 01.01.2008
Godzina : 08:00 - 00:00
Status : zakończone
Na szkoleniu poruszona zostanie tematyka finansowych i ekonomicznych aspektów zarządzania.

Rynek nieruchomości komercyjnych przez lata przeszedł wiele przeobrażeń i znacznie się rozwinął. Zarządca nieruchomości, reprezentując interesy właściciela nieruchomości, ma za zadanie jak najlepiej dbać o zasoby powierzonej mu nieruchomości. Uwarunkowania rynkowe skłaniają zarządców do dokładnej analizy ekonomiczno-finansowej podejmowanych przez nich decyzji i działań.

Szkolenie Aspekty finansowe i ekonomiczne w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi ma na celu znalezienie rozwiązań oraz prezentację doświadczeń i best practices w zakresie aktualnych wyzwań stojących przed zarządcami nieruchomości pod kątem gospodarki finansowo-ekonomicznej zmierzającej do właściwej eksploatacji budynku oraz prowadzonych działań inwestycyjnych.

W programie szkolenia przewidziano następujące bloki tematyczne:

 • Planowanie, analiza, strategie działania dla ekonomicznego zarządzania nieruchomościami. KPI.
 • Zarządzanie zmianą - efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Różne modele efektywnego zarządzania nieruchomościami dla jednego obiektu i dla portfela nieruchomości
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji budynku
 • Podniesienie wartości oraz kondycji finansowej nieruchomości
 • Nakłady inwestycyjne - ocena ich efektywności


Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:
- zapoznanie się ze standardami pracy w innych nieruchomościach komercyjnych;
poznanie zadań stawianych przez właścicieli nieruchomości i sposobu ich realizacji;
- poznanie skutecznego sposobu prowadzenia działań inwestycyjnych i nowoczesnych metod oraz koncepcji pozwalających zoptymalizować koszty eksploatacji budynku;
- spotkanie ze specjalistami z rynku.

Do uczestnictwa w szkoleniu zaproszono:

 • właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych;
 • dyrektorów administracyjnych;
 • facility i property managerów;
 • właścicieli sieci handlowych;
 • kierowników obiektów handlowych;
 • dyrektorów, kierowników działów finansowych, ekonomicznych;
 • osoby reprezentujące nieruchomości komercyjne, w tym: pojedyncze biurowce i portfele nieruchomości biurowych, centra handlowe, centra magazynowe;
 • osoby zainteresowane tematyką wydarzenia.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury pod numerem 5024 i spełnia wymogi doskonalenia zawodowego dla zarządców nieruchomości. Za szkolenie przysługuje 8 godzin edukacyjnych.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz