Giant

Zaprezentuj dobre praktyki swojej firmy

Trwają zgłoszenia dobrych praktyk do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca do przesyłania zgłoszeń do dorocznego Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”. Przykładami dobrych praktyk może być nowy program wolontariatu pracowniczego, powstanie kodeksu etycznego, zainicjowanie cyklicznych szkoleń dla pracowników czy wprowadzenie proekologicznych rozwiązań w biurze.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” to najważniejsza, doroczna publikacja, która promuje odpowiedzialne podejście do biznesu. Pokazując ponad 400 przykładów dobrych praktyk daje inspirację tym firmom, które wciąż szukają sposobu na CSR w swoich strukturach. To informator dla świadomych konsumentów i konsumentek, którzy chcą wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób powstaje dany produkt czy usługa; to świetne źródło informacji dla pracowników, interesujących się tym, co oferuje potencjalny pracodawca; a także dla mieszkańców, którzy chcą wiedzieć jak firma zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Dobre praktyki muszą dotyczyć jednego z obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie czy też zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

 

Zgłoszenia weryfikuje Komitet Merytoryczny. Bierze on pod uwagę szereg kryteriów, takich jak adekwatność działania z misją firmy, innowacyjność praktyki względem realizowanych wcześniej i względem innych firm, tworzenie wzajemnych korzyści dla firmy i dla interesariuszy oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

 

Do raportu może zgłosić się każda firma, która zrealizowała w 2013 roku praktykę CSR. Należy dokonać rejestracji w dniach od 9 grudnia 2013 roku do 9 stycznia 2014 roku na stronie raport2013.odpowiedzialnybiznes.pl. Publikacja w Raporcie jest bezpłatna.

 

Zgłaszać można również praktyki, które były opublikowane w ubiegłorocznej edycji, lecz były realizowane przez firmę również w 2013 roku. Zostaną one zaprezentowane jako praktyki długoletnie.

 

Tegoroczny raport będzie już 12 edycją publikacji, podsumowującą zaangażowanie polskich firm w realizację założeń odpowiedzialnego biznesu.

 

Publikacja zostanie zaprezentowana w trakcie CSR Targów, które odbędą się 1 kwietnia 2014 roku.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz