Microfibra baner

Networking – buduj swoją sieć kontaktów

|
Networking polega na świadomym nawiązywaniu kontaktów biznesowych, których celem jest wymiana informacji i doświadczeń, promocja własnego wizerunku czy poszukiwanie nowych klientów. Czy tego rodzaju kontakty mogą rzeczywiście okazać się przydatne?

Zaufanie to podstawa

Bez względu na kanał budowania sieci networkingowej, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach nawiązywania kontaktów. Jedynie ich zachowanie sprawi, że pozyskane kontakty okażą się korzystne dla osoby budującej własną sieć.

Podstawą nawiązywanych relacji powinno być wzajemne zaufanie. Może ono wynikać z przynależności do tej samej branży, z pewności co do wielkości doświadczenia poszczególnych członków sieci czy też ze zbliżonych poglądów i wartości. Podejrzliwość wobec osób, z którymi nawiązano relacje, nie przyniesie żadnych korzyści z posiadanej sieci kontaktów. Dodatkowo może przynieść zupełnie odmienne efekty – brak ufności wobec innych może stać się początkiem konfliktów. Założeniem newtorkingu jest zaś wzajemne wsparcie i pomoc. Jego realizacja będzie możliwa wyłącznie wówczas, kiedy nawiązane relacje będą przebiegać w oparciu o zaufanie i życzliwość wobec innych członków grupy.

Wzajemne zaufanie jest również podstawą spójności grupy networkingowej. Tylko sieć utworzona w oparciu o podobne poglądy czy zainteresowania zbliży jej członków. Zjawisko networkingu jest tym bardziej ciekawe, że łączy w sobie wyżej wspomnianą spójność ideową z różnorodnością poszczególnych członków. Każda osoba wchodząca w skład sieci networkingowej wnosi nowe spojrzenie na konkretny temat i nowe doświadczenia. Dzięki zróżnicowaniu członków możliwe jest czerpanie wiedzy z ich doświadczeń i poglądów. Im większe różnice między członkami, tym większa korzyść dla poszczególnych osób przynależących do sieci.

Ostatnią istotną kwestią związaną z tworzeniem sieci networkingowej jest długotrwała inwestycja w budowane relacje. Networking nie jest sposobem na jednorazową sprzedaż swoich produktów czy usług. Jedyną rzeczą, jaką powinno się bezinteresownie ofiarować pozostałym członkom sieci, jest doświadczenie i znajomość branży. Tylko długotrwałe aktywne uczestnictwo w określonej grupie ma sens. Jednorazowa prezentacja samego siebie jako rzekomego specjalisty w danej dziedzinie tylko po to, aby sprzedać swój produkt, jest zupełnym zaprzeczeniem idei networkingu. Dlatego z nawiązywania sieci biznesowych kontaktów powinni zrezygnować wszyscy Ci, którym zależy na łatwo osiągalnych efektach i którzy nie potrafią nawiązywać długotrwałych relacji.

Networking – to się opłaca

Zachowanie powyższych zasad pozwoli na stworzenie pełnowartościowej i optymalnej sieci networkingowej. Warto przywiązać do nich szczególną wagę, aby mieć pewność, że nawiązywane relacje biznesowe są poprawne. Tym bardziej, że budowanie sieci kontaktów nie tylko jest doskonałym sposobem na promocję swojej osoby, ale również z reguły nie wiąże się ze zbyt wygórowanymi kosztami: Jedynymi kosztami budowania własnej sieci kontaktów są dobre chęci, elastyczność, szybkość nawiązywania kontaktów, optymizm i wytrwałość w dążeniu do celu – zaznacza Przemysław Jagiełło - Moim zdaniem nie ma lepszej, przynoszącej wymierne w czasie rezultaty, metody promocji praktycznie bez ponoszenia nakładów finansowych. Networking zaowocuje u osób pozytywnie nastawionych do drugiego człowieka, lubiących pracować zespołowo, mających ambitne plany i marzenia. Chodzi przecież o to, żeby pracować mądrzej, a nie ciężej. 

Czyż nie warto skorzystać z takiej szansy?

  • 1
  • 2

0.0
Tagi:
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
Staszek :
Ciekawy artykuł
20 września 2013 12:55
mantra