Giant

Zmiana pracy – wyraz mobilności czy „włóczęgostwa”?

Artykuł

|
Zmiana pracy w czasach stagnacji gospodarczej nie jest wcale łatwym zadaniem. Utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie oraz rosnące wymagania pracodawców sprawiają, że znalezienie nowego miejsca zatrudnienia bywa nie lada wyzwaniem.

Nowa praca potrzebna od zaraz

 

Jeszcze do niedawna regularna zmiana pracy była traktowana przez potencjalnych pracodawców jako wyraz nieodpowiedzialności pracownika i tzw. zawodowego włóczęgostwa. Jednak wbrew pozorom poszukiwanie odpowiedniego, nowego miejsca pracy nie musi być wyrazem lekkomyślności. Wręcz przeciwnie – determinacja w realizacji swoich zawodowych celów coraz częściej jest traktowana jako wyraz zawodowej dojrzałości.

 

Przede wszystkim powstaje pytanie, czy częste zmiany pracy świadczą o braku stabilności pracownika? Z punktu widzenia pracodawcy możemy powiedzieć, że tak – mówi Tomasz Sierszchuła, Interim manager, Coach, Konsultant, Reikan Consulting. Jednak z punktu widzenia drogi, którą wytyczył sobie pracownik - niekoniecznie. Właśnie dlatego zmiana pracy może być wyrazem mobilności i elastyczności w realizowaniu własnych dążeń. W kontekście młodych pracowników często mamy do czynienia z poszukiwaniem swojego miejsca, które objawia się zmianami zatrudnienia. Dlatego tak ważna jest nie ilość zmian, a ich powód i o tym powoli przekonują się pracodawcy - dodaje.

 

Dlaczego zatem Polacy poszukują nowej pracy? Powodów jest wiele. Przeprowadzone w 2013 r. przez CBOS badanie „Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków” dowodzi, że główną przesłanką do poszukiwania nowego pracodawcy nie są wcale kwestie finansowe, lecz brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Kolejnymi zasadniczymi argumentami nakłaniającymi Polaków do zmiany pracy jest brak poczucia bezpieczeństwa w obecnym miejscu zatrudnienia oraz brak zainteresowania pracownikiem ze strony przełożonego. Poszukiwanie nowego miejsca pracy jest zatem sposobem na znalezienia miejsca, w którym zostaną docenione umiejętności i kompetencje pracownika.

 

Polacy coraz bardziej mobilni?

 

Rezygnacja z dotychczasowego miejsca zatrudnienia w celu zmiany pracodawcy budzi niepewność z powodu przekonania, iż znalezienie nowej pracy będzie trudne i długotrwałe. W zależności od posiadanych przez pracownika kompetencji czas poszukiwania pracodawcy może wynieść od kilku dni do nawet kilkunastu miesięcy. Pracownik świadomy swojej zawodowej wartości jest jednak często gotowy, by podjąć ryzyko okresowego bezrobocia, mając na uwadze możliwości, które przed nim stoją. Wysokie kwalifikacje znacznie ułatwiają znalezienie pracy, w której pracownik będzie mógł się w pełni realizować. Należy pamiętać, iż czas poszukiwania nowej pracy jest w dużym stopniu zależny od samego pracownika i od działań, jakie zostały przez niego podjęte.

 

W przypadku osób z pożądanymi na rynku kompetencjami możemy mówić o tym, iż zmiana miejsca pracy jest płynna – informuje Tomasz Sierszchuła. Tacy pracownicy są zwykle świadomi swoich możliwości i atutów, swojej wartości na rynku pracy, zwykle potrafią także pracować projektowo, czyli pracując w jednej firmie wchodzą już w relacje z inną, prezentując swoje kompetencje w praktyce, co zdecydowanie ułatwia proces zmiany pracy.

 

Determinację Polaków w realizacji swoich zawodowych celów potwierdzają badania Instytutu Badawczego Randsdat. W ostatnim półroczu 2013 r. gotowość Polaków do zmiany zatrudnienia wzrosła aż o 23 proc. Polacy na tle Europy powoli stają się narodem najczęściej zmieniającym pracę. Powyższe wyniki dowodzą, że polscy pracownicy są coraz bardziej mobilni i elastyczni zawodowo. Co więcej, coraz więcej Polaków gotowych jest poświęcić swój wolny czas na poszerzanie dotychczasowych kwalifikacji czy nawet na zdobycie nowego zawodu w celu znalezienia lepszej pracę.

 

Kto zmienia najczęściej?

 

Największą częstotliwość zmian pracy w ostatnich pięciu latach odnotowano w sektorze prywatnym. Wiek osób najczęściej poszukujących nowego pracodawcy mieści się w przedziale 18-34 lata. Natomiast branżą, w której obserwowana jest wzmożona tendencja do zmiany zatrudnienia, są usługi. Wpływa na to nie tylko często występujące w tym sektorze zjawisko wypalenia zawodowego, ale również rozbudowane kompetencje komunikacyjne i organizacyjne.

 

Osoby, których praca związana jest z bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi i którzy odczuwają z tego tytułu przyjemność, to w dużej mierze aktywni, otwarci, łatwo nawiązujący relacje pracownicy – mówi Tomasz Sierszchuła. Te cechy mają także wpływ na łatwość zmiany miejsca pracy w przypadku braku możliwości realizacji własnych dążeń w danej firmie. Mnogość relacji na tych stanowiskach daje wachlarz potencjalnych możliwości wyboru nowego miejsca, a otwartość na ludzi pozwala szybciej zbudować kontakty oraz pokazać siebie jako wartościową osobę, przydatną nowej firmie. Jeżeli te cechy poparte są pasją w działaniu i zaangażowaniem, to w efekcie mamy do czynienia z osobą, która osiąga dobre wyniki i jest „łakomym kąskiem” na rynku.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz