Giant

Zmiany w prawie pracy

Artykuł

Prawdopodobnie w 2015 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące ograniczenia umów na czas określony. Zmianie ulegną też przepisy o obowiązku badań lekarskich.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedsiębiorca będzie mógł zatrudnić pracownika w ramach trzech umów terminowych, których łączny czas nie przekroczy 33 miesięcy. Kolejna umowa z urzędu będzie już umową na czas nieokreślony. Celem resortu pracy jest ograniczenie umów czasowych, czyli umów na czas określony, na rzecz umów na czas nieokreślony. Dzięki zmianom pracownicy odczują większą stabilność zatrudnienia i zyskają łatwość w ubieganiu się np. o kredyt – komentuje Michał Filipkiewicz z serwisu rekrutacyjnego Praca.pl.

 

Zgodnie z informacją o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, w III kwartale 2014 roku na umowach terminowych pracowało w Polsce 3,65 mln osób (28,9 proc. ogółu pracowników), co stanowi wzrost o 339 tys. (10,2 proc.) w stosunku do okresu sprzed roku.

 

Oprócz ograniczenia liczby i czasu trwania umów na czas określony, MpiPS proponuje również wprowadzenie wyłącznie jednego okresu próbnego.

 

1 kwietnia 2015 roku zmianie ulegają również przepisy dotyczące wykonywania wstępnych badań lekarskich przy zmianie pracy. Nowelizacja zakłada, że z tego obowiązku wyłączone zostaną osoby podejmujące nową pracę w ciągu 30 dni od końca poprzedniego stosunku pracy. Pracownik będzie zobowiązany przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie są zbieżne z tymi występującymi na danym stanowisku pracy. Ma to być ułatwieniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 

Warto przypomnieć, że to nie jedyne zmiany, planowane przez MpiPS – na 1 stycznia 2016 roku zaplanowano ozusowanie wszystkich umów-zleceń. Będzie to duża zmiana, która zdecydowanie podniesie koszty pracy na rynku – uważa ekspert z portalu Praca.pl. Wzrost kosztów zatrudnienia może mieć jednak negatywny wpływ na wynagrodzenia pracowników – niektórzy eksperci prognozują, że liczba umów o pracę nie wzrośnie, a pracodawcy będą woleli zatrudniać nowe osoby w ramach samozatrudnienia, tj. jednoosobowej działalności gospodarczej.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz