Giant

SSE i parki biznesowe – dlaczego warto w nich inwestować?

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Konkurujące w walce o nowych inwestorów miasta i regiony Polski szukają sposobów na przyciągnięcie dużych przedsiębiorstw. Zachętą dla firm jest możliwość lokalizacji w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub w parku biznesowym.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z danych Fundacji Pro Progressio wynika, że możliwość ulokowania biznesu w jednej z nich jest istotną kwestię dla 67 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Eksperci przewidują, że znaczenie SSE z każdym rokiem będzie większe.

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz parki naukowe i technologiczne to dobry sposób na wykorzystanie poprzemysłowych terenów i ich infrastruktury. Przyjazne inwestorom otoczenie stymuluje rozwój gospodarczy polskich regionów, wpływa na redukcję bezrobocia i buduje wizerunek atrakcyjnej biznesowej lokalizacji. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój Stref i parków w Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Rzeszowie, Częstochowie i Bydgoszczy – uważa Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio.

 

Najstarszą SSE w Polsce jest EURO-PARK Mielec, którego podstrefy znajdują się na terenie pięciu województw. Największą powierzchnię zajmują strefy w Wałbrzychu (ponad 2648 ha) i Katowicach (2347 ha), zaś na przeciwległym końcu znajduje się Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna z obszarem 375,63 ha.

 

SSE oferują inwestującym w nich przedsiębiorcom ulgi i zwolnienia podatkowe, miejsca gotowe pod inwestycje – uzbrojone tereny lub istniejące już budynki, a także różnego rodzaju pomoc prawną, np. doradztwo przy załatwianiu formalności związanych  z inwestycją czy zatrudnianiem pracowników.

 

Oprócz Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce funkcjonuje również 71 parków biznesowych, w których – jak podaje platforma Best2Invest – średni przyrost inwestycji wynosi 215 zł na sekundę.  Najwięcej tego typu miejsc znajduje się w województwie śląskim (14), a najmniej – w mazowieckim i lubuskim (po jednym parku). Największym parkiem w Polsce pozostaje utworzony w 2001 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

 

Większość parków biznesowych ukierunkowana jest na konkretny typ działalności – technologiczną, przemysłową, naukowo-technologiczną lub przemysłowo-technologiczną. W ich obrębie gromadzą się firmy z jednej lub kilku branż, a także placówki badawczo-naukowe, wspierające rozwój innowacyjności. W parkach funkcjonują laboratoria, przestrzenie coworkingowe, przestrzenie wystawowe, hale produkcyjne czy inkubatory przedsiębiorczości. Zwykle istnieje w nich też możliwość wynajmu sali konferencyjnej. Wśród głównych grup korzystających z parków biznesowych znajdują się start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Oferta wsparcia przedsiębiorców w tego typu miejscach obejmuje zazwyczaj doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transfer technologii, wiedzy, know-how, przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

 

Różnorodne czynniki (położenie geograficzne, dostępna infrastruktura, zasoby ludzkie, specyfika lokalnego środowiska naukowego  czy tradycje regionu w wybranym sektorze gospodarki) – większość SSE i parków biznesowych posiada skonkretyzowany profil działalności. Dla przykładu w Katowickiej SSE intensywnie rozwija się klaster motoryzacyjny, w EURO-PARKU Mielec – lotniczy, Dolnośląski Park Technologiczny T-Park stawia na BPO, OZE, IT oraz medycynę uzdrowiskową, a celem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wsparcie takich branż, jak: IT, BPO, biotechnologia, farmakologia, elektronika czy nanotechnologia.


0.0
Napisz pierwszy komentarz