Giant

Think Tank – nowość w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznego

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Zespół Think Tank
BPN-T powołał Think Tank – zespół opiniotwórczy i doradczy dyrekcji Parku w kwestiach związanych z komunikacją między światem nauki a biznesu.

Kiełkujący pod parasolem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Think Tank  stanowi ciało opiniodawcze i doradcze złożone z młodych naukowców. Powołane osoby będą wypowiadały się przede wszystkim w zakresie budowy trwałych połączeń pomiędzy światem akademii a biznesem. Jestem pewna, że opinie tych młodych naukowców wyrażane zarówno spontanicznie podczas burzy mózgów, jak też w postaci pisemnych analiz, czy artykułów naukowych będą stanowiły cenny wkład w projektowanie i realizację działań ukierunkowanych na budowę ekosystemu innowacji w naszym mieście i regionie – przekonuje Anna Daszuta-Zalewska, inicjatorka przedsięwzięcia.

 

Przy Parku Naukowo-Technologicznym funkcjonuje już Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich białostockich uczelni wyższych, a także doświadczeni przedsiębiorcy. Od kilku miesięcy dyrekcja parku spotyka się też z przedsiębiorcami, działającymi w BPN-T i podejmuje rozmowy na temat inicjatyw parku, potrzeb i oczekiwaniach firm. Dotychczasowe działania uzupełni głos młodych naukowców, blisko związanych też z biznesem czy administracją publiczną.

 

Studenci, absolwenci, doktoranci, czy też młodzi pracownicy naukowi naszych lokalnych uczelni, to  często niewykorzystany potencjał, który koniecznie powinniśmy zaangażować w prace na rzecz rozwoju gospodarczego Białegostoku i Województwa Podlaskiego. To kapitał, który należy zatrzymać. Aby go zatrzymać, trzeba wiedzieć, czego on potrzebuje. A kto będzie lepiej rozumiał ich potrzeby niż oni sami? Zachęcamy studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych niezależnie od dyscypliny jaką się zajmują, do podjęcia współpracy z nami na rzecz rozwoju naszego regionu. Sami możemy go zmieniać i udoskonalać. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny chce nas słuchać – komentuje Kamil Waligóra, Kierownik Think Tanku i dodaje: Mam nadzieję, że nasza ocena i konstruktywna krytyka rozwiązań systemowych podejmowanych na szczeblu centralnym, sytuacji na poszczególnych rynkach branżowych, analizy trendów w istotnych dla naszego województwa sektorach, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w Białymstoku i lepszej współpracy uczelni wyższych z biznesem


0.0
Napisz pierwszy komentarz