PGE Narodowy

Staże i praktyki sposobem na likwidację bezrobocia wśród młodych?

Jak rozwiązać problem luki kompetencyjnej, a także bezrobocia osób kończących studia? Czy staże i praktyki zawodowe są odpowiednim rozwiązaniem?

Wykształcenie wyższe nie zawsze gwarantuje znalezienie pracy. Dla pracodawców ważne są umiejętności i kwalifikacje, a tych często potencjalni pracownicy, którzy są świeżo upieczonymi absolwentami, nie posiadają. Mimo że przeważa opinia, według której niedobór talentów na rynku jest efektem niedopasowania programów nauczania do potrzeb rynku, to pojawiają się głosy, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą firmy, które stopniowo przerzuciły odpowiedzialność kształcenia pracowników na instytucje szkolnictwa wyższego – mówi Tomasz Borowiecki, Hays Talent Solutions Director w Hays Poland.

Z punktu widzenia firm, istotne jest także doświadczenie zawodowe, które można zdobyć podczas staży i praktyk zawodowych. Na całym świecie taka forma współpracy pomiędzy pracodawcami oraz osobami wkraczającymi na rynek pracy staje się coraz bardziej popularna. Programy rozwoju zawodowego, które są prowadzone we współpracy firm z uczelniami, są coraz częściej wykorzystywane w szczególności w branżach technicznych, a także usługowych. Zajęcia teoretyczne łączone z praktykami w biurze danego przedsiębiorstwa są rozwiązaniem dającym absolwentowi przewagę na rynku w procesie szukania pracy. W Polsce branżą, która z sukcesem pozyskuje młode talenty dzięki przyuczaniu do zawodu, jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Podczas gdy liczba polskich centrów SSC/BPO rośnie, wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin, m.in. finansów, obsługi klienta czy HR – mówi Tomasz Borowiecki. Rozważając stopnień zaawansowania procesów biznesowych obsługiwanych na terenie kraju, można dojść do wniosku, iż praktyki w tym sektorze mają na celu wykształcenie jedynie pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Staże i praktyki przygotowujące osoby do pracy w wyspecjalizowanej branży, która odnotowuje niedobór odpowiednich pracowników, stanowi dla nich ogromną szansę. Przedsiębiorstwa coraz częściej biorą pod swoje skrzydła osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji, a następnie je szkolą. Po zakończeniu programu stażowego, organizacje zyskują specjalistę będącego w stanie podjąć samodzielną pracę. Firmy, które już teraz mają w swojej ofercie odpowiednio skonstruowany program praktyk i szkoleń, w przyszłości będą napotykały mniej problemów z luką kompetencyjną w strukturze organizacji – mówi Tomasz Borowiecki.

Staże i praktyki zawodowe są także odpowiednim rozwiązaniem w przypadku osób szukających pracy. Praktyki zawodowe dostarczają solidnych podstaw do pracy w wybranym, wysoko wyspecjalizowanym zawodzie, ale są też sposobem na rozwinięcie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców – dodaje Tomasz Borowiecki.

Programy stażowe są korzystne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i potencjalnych pracodawców. Szkoląc przyszłych pracowników w ramach staży lub praktyk, firma zyskuje wykwalifikowaną kadrę pracowników odpowiadających jej wymaganiom, a stażysta lub praktykant doświadczenie oraz umiejętności, które budują jego portfolio zawodowe.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz