Giant

Parki technologiczne: pomost między biznesem a środowiskiem naukowym

Artykuł

|
Eureka Technology Park w Dąbrowie k/Poznania
Eureka Technology Park w Dąbrowie k/Poznania
Parki technologiczne są coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorców, jakie są zalety tego zjawiska dla społeczeństw lokalnych?

Parki technologiczne, których popularność wśród polskich firm rośnie z roku na rok, stanowią ważne narzędzie służące wspieraniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie to fundamentalny instrument nowoczesnej polityki rozwoju na szczeblach lokalnych i regionalnych, który opiera się na współpracy władz samorządowych z instytucjami wsparcia dla przedsiębiorców, środowiskiem naukowym czy też biznesowym. Powstając głównie z inicjatywy władz lokalnych, mają na celu skupienie potencjału biznesowego w regionie, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu służą powstawaniu nowych miejsc pracy.

 

Czym parki technologiczne, w których swoje biura lokuje coraz więcej firm, różnią się od powierzchni biurowej w biurowcach? Parki zapewniają firmom odpowiednią przestrzeń do prowadzenia działalności – są to nie tylko powierzchnie biurowe, ale także magazyny czy hale produkcyjne – to pierwsza różnica. Ponadto udostępniają swoim najemcom usługi towarzyszące. Wśród nich wymienić należy wsparcie w zakresie marketingu czy księgowości, pośredniczenie w kontaktach z uczelniami wyższymi czy środowiskiem biznesowym.


Droga do sukcesu

Choć na rynku występuje duży popyt na tego typu powierzchnie, to należy pamiętać o tym, że sukces parku zależy od różnych czynników, bo każdy park technologiczny, czy naukowo-technologiczny posiada inną specyfikę. Niemniej jednak wymienić można kilka ważnych elementów, które stanowią podstawę do skutecznego funkcjonowania tego typu instytucji. Oczywistym jest, że, tak samo jak w przypadku typowej powierzchni biurowej, ważne są tu takie aspekty, jak: nowoczesna architektura obiektów, począwszy od standardu, w jakim wykonany został sam kompleks, po warunki, jakie swoim potencjalnym najemcom oferują wnętrza parków technologicznych.

 

Nic więc dziwnego, że powstające w ramach parków technologicznych obiekty charakteryzują się wysokim poziomem wykonawstwa, a ich standard nierzadko nie ustępuje biurowcom realizowanym w największych miastach. Nie bez znaczenia jest tu także lokalizacja, która nie tylko ma być atrakcyjna dla pracowników przedsiębiorstw, które działają na terenie konkretnych parków technologicznych, ale także musi charakteryzować się dużym potencjałem kapitału ludzkiego. Z tego powodu bardzo często parki powstają w sąsiedztwie uczelni wyższych. Dlatego nowoczesne parki technologiczne, mimo iż mają na celu rozwój lokalnych społeczeństw, tworzone są w obrębie dużych aglomeracji miejskich. Przykładem tego może być chociażby Park Naukowo-Technologiczny BIG DATA SCIENCE PARK, który zrealizowany został w Zakrzewie położonym zaledwie kilkanaście kilometrów od Poznania. Nierzadko parki technologiczne realizowane są na działkach Specjalnych Stref Ekonomicznych. W tej grupie wymienić należy m.in. Eureka Technology Park w Konstantynowie Łódzkim powstały w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.


Jakie korzyści dla firm

Specyfika funkcjonowania parków technologicznych ma więc bezpośrednie przełożenie na korzyści dla firm, które właśnie w takich budynkach ulokowały swoje siedziby. Mogą one liczyć nie tylko na nowoczesne zaplecze infrastrukturalne, ale także na wsparcie profesjonalistów, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem naukowym czy biznesowym, co w bezpośredni sposób przyczynia się do rozwoju samych przedsiębiorstw, a w dalszej perspektywie także regionu.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz