Proton Office

To go with a FLOW?

Artykuł

|
Silent room Play&Work, fot. Nowy Styl
Biurko zintegrowane z szafą Play&Work, fot. Nowy Styl
Jak pobudzić efektywność czy zaangażowanie pracownika? Jaki jest najlepszy sposób, aby go zmotywować?

Te pytania spędzają sen z powiek niejednemu pracodawcy. Nic więc dziwnego, że od wielu lat znajdują się w centrum zainteresowania środowisk badawczych. Analizując treści dostępne w sieci, można znaleźć wiele teorii, opracowanych m.in. przez wybitnych psychologów, które podejmują tematykę zwiększania efektywności pracownika w miejscu pracy. Jedną z nich jest teoria flow, czyli w skrócie stan uniesienia czy uskrzydlenia, który jednocześnie jest stanem maksymalnej wydajności.

 

Czym tak naprawdę jest flow?

Termin flow, ukuty przez psychologa Mihaly'ego Csikszentmihalyiego, określa stan pełnej koncentracji na wykonywanej aktywności, w którym ma miejsce harmonijny przepływ informacji pomiędzy umysłem a ciałem. Precyzując, jest to doświadczenie zadowolenia, satysfakcji, a także pełnego zaangażowania czy oddania danemu zadaniu. Jest kojarzone głównie ze środowiskiem m.in. malarzy, poetów, muzyków i sportowców, których całkowicie pochłania wykonywana praca: malowanie, pisanie, komponowanie muzyki oraz uprawianie sportu. Czy zjawisko flow może zostać przeniesione do świata informatyka, księgowego lub marketingowca?

 

Tak. Według psychologa działającego w USA, doświadczenie to jest na tyle uniwersalne, że może się odnosić do każdej sytuacji z codziennego życia. Jak więc teoria flow została zaimplementowana do środowiska pracy? Odpowiedź można znaleźć w raporcie Grupy Nowy Styl „Flow at work – Uwarunkowania optymalnego doświadczenia w pracy”. Opracowanie to jest nowatorskim podejściem do zagadnienia flow w kontekście pracy, a także środowiska zawodowego. Zawiera m.in. cenne wskazówki, jak stworzyć biuro, które będzie sprzyjać doświadczeniu flow w środowisku pracy. Pierwszą wskazówką jest konieczność zapewnienia pracownikowi odpowiedniego stanowiska czy miejsca koncentracji, które umożliwi pełne skupienie na wykonywanym zadaniu bez żadnych dystrakcji. Dlaczego jest to tak ważne? Jak pokazują wyniki badań, ponad połowa pracowników rozprasza się tylko na skutek hałasu w miejscu pracy. Odpowiednie warunki to więc lepsze wyniki, a te pozytywnie wpływają na satysfakcję i motywację każdego pracownika. Drugi niezbędny element to zagwarantowanie płynnej komunikacji umożliwiającej lepsze zrozumienie celu przez pracownika oraz ciągłe otrzymywanie informacji zwrotnej od przełożonego w zakresie realizowanego zadania. Wcielając w życie dwie pierwsze wskazówki, nie można zapomnieć o trzecim aspekcie – najlepsza przestrzeń do pracy, to ta, która służy współpracy, nie stwarza barier między pracownikami. Jak wynika z raportu Grupy Nowy Styl, stan flow może być doświadczany dzięki pracy w zespole. W tym przypadku ważna jest również intensywność interakcji. Zasada jest prosta – im bardziej intensywna komunikacja, tym bardziej intensywne będzie doświadczanie flow. To w rezultacie oznacza, że w dobrze zaprojektowanej przestrzeni biurowej powinny być strefy spotkań formalnych i nieformalnych. Te drugie są równie ważne, pozwalają bowiem na spontaniczne interakcje między pracownikami, dzięki temu odgrywają niebagatelną rolę w tworzeniu dobrej atmosfery w pracy, a czynnik ten nie jest bez znaczenia w odczuwaniu stanu flow.       

 

Flow-owe miejsce pracy 

Teoria to jednak nie wszystko, bowiem kluczowe jest jej wykorzystanie w praktyce. Dlatego Grupa Nowy Styl poszła o krok dalej i obok rad, jak wykreować optymalne miejsce pracy, które pomoże osiągnąć pracownikom stan flow, dała pracodawcom także konkretne narzędzie – system meblowy Play&Work. Jak wpisuje się on w teorię flow?

 

Biurka zintegrowane z wysokimi szafkami, które oddzielają od zgiełku w strefach open space mają służyć lepszej koncentracji. Jednocześnie w celu zapewnienia komunikacji wdrożono w tym rozwiązaniu ażurowe metalowe panele pozwalające na kontakt wzrokowy i głosowy, które mogą być uzupełnione tapicerowaną zakładką. Z kolei, aby wykreować strefy zachęcające do nieformalnych spotkań, w systemie meblowym Play&Work zastosowano boczną dostawkę do układów workbench, a także szafy z funkcją siedziska. Dla stworzenia m.in. przyjaznej atmosfery wykorzystano w systemie naturalne materiały, takie jak drewno, linoleum czy wełna, połączone z szeroką gamą kolorów.

 

Odczuwanie flow przy wykonywaniu obowiązków zawodowych jest jak najbardziej realne. Należy pamiętać, iż optymalne środowisko pracy to tylko część sukcesu. W tej materii istotni są także ludzie, którzy tworzą kadrę pracowniczą, a precyzując – ich nastawienie i pasja.

 


0.0
Tagi: Nowy Styl
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
aleksandra.koltonik :
Aranżujemy wnętrza biur, doradzamy jak optymalnie wykorzystać powierzchnię dopasowując do potrzeb i charakteru pracy.
5 stycznia 2016 09:49