PGE Narodowy

Podłogi, sufity i okna

|
Konstrukcja stropów, ukryte okablowanie to istotne elementy obiektu biurowego.

W cyklu artykułów Biurowiec perfekcyjny: oczekiwania i możliwości cz. 2 przedstawiamy, w jaki sposób oczekiwania najemców spotykają się z możliwościami deweloperów, szczególnie w obrębie rynku powierzchni biurowych.

Na stabilnym gruncie

Konstrukcja stropów jest jednym z najważniejszych elementów obiektu biurowego. W przypadku wielokondygnacyjnych budynków zapewnienie stabilnego podłoża nie podlega dyskusji. Dla standardowych powierzchni biurowych nośność stropów wynosi 2,5-3,5 kN/m kw. Zwiększone wymagania dotyczą pomieszczeń technicznych (np. serwerowni) czy tajnych kancelarii. W ich przypadku nośność wynosi 5-8 kN/m kw.
Ilość kabli niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania współczesnego biura jest ogromna. Sieci elektryczna, komputerowa i telefoniczna, infrastruktura telewizji przemysłowej oraz instalacji alarmowych – z oczywistych względów nie mogą przebiegać między stacjami roboczymi. Nierzadko dochodzą do nich również instalacje wodne, klimatyzacyjne czy centralnego ogrzewania. Wszystko to powoduje, że bezwzględnie wymaganym przez najemców standardem są podniesione podłogi, umożliwiające ukrycie kabli i rur pod powierzchnią.
 
W zależności od wymagań, podłogi mają wysokość od 60 do 600 mm. Te wyższe stosuje się przede wszystkim w serwerowniach oraz innych pomieszczeniach technicznych. Podłogi montowane są na wspornikach. Do podstawowych należą słupki wolno stojące, wystarczające dla typowego obciążenia. W przypadku większych obciążeń zastosowanie znajdują pręty usztywniające oraz ruszty nośne.
Podniesione podłogi dzieli się zasadniczo na dwa rodzaje: modułowe i wylewane. Te pierwsze składają się pojedynczych płyt, które można łatwo demontować i wymieniać. Ich największą zaletą jest ułatwiony dostęp do instalacji. Z kolei podłogi wylewane charakteryzują się większą odpornością, umożliwiającą stawianie na nich nawet ścianek działowych. Monitorowanie i serwisowanie instalacji jest w ich przypadku możliwe dzięki otworom i kanałom rewizyjnym.
 
Cicho pod sufitem

Ukrywaniu okablowania oraz estetycznej aranżacji przestrzeni służą również sufity podwieszane, stanowiące obecnie standard w biurowcach klasy A. Umożliwiają one swobodne dostosowanie np. systemu oświetlenia do wymagań najemcy. W podwieszanych sufitach, zapewniających przestrzeń 30-50 cm od sufitu właściwego, montuje się także instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne czy systemy bezpieczeństwa pożarowego. Ich znaczenie jest jednak kluczowe dla coraz częściej uwzględnianej akustyki przestrzeni biurowych.
Zastosowanie płyt sufitowych o odpowiedniej gęstości pozwala na dostosowanie profilu akustycznego do wymagań pomieszczenia. W przypadku powierzchni open-space sufity o obniżonej gęstości umożliwiają skuteczne pochłanianie dźwięku wydawanego przez sprzęty biurowe czy rozmowy pracowników. Inne wymagania dotyczą sal konferencyjnych, gdzie należy zachować właściwe proporcje pochłaniania dźwięków, umożliwiające swobodne prowadzenie rozmów. Jeszcze inne standardy dotyczą biur kadry zarządzającej, gdzie zwiększona izolacyjność akustyczna umożliwia prowadzenie poufnych rozmów.
 
Okno na świat

Przy doborze właściwych okien konieczne jest uwzględnienie dwóch podstawowych czynników: dźwiękoszczelności i przepuszczalności promieni słonecznych. Budynki biurowe powstają najczęściej w gęsto zabudowanych okolicach lub w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Ważne jest zatem takie zaprojektowanie obiektu, aby hałasy z zewnątrz nie docierały do wnętrza. Okna odgrywają w tym wypadku pierwszoplanową rolę. Współczesne technologie pozwalają na niemal całkowite wyeliminowanie hałasu.
Okna pełnią także istotną funkcję jako komponent nowoczesnego biurowca energooszczędnego i przyjaznego pracownikom. Właściwa przepuszczalność promieni słonecznych umożliwia wykorzystanie odnawialnej energii cieplnej, pozwalając ograniczyć jednocześnie koszty związane z ogrzewaniem. Światło naturalne, korzystniejsze niż sztuczne oświetlenie, wpływa z kolei na kształtowanie przyjaznego i sprzyjającego większej wydajności środowiska pracy.
Z drugiej jednak strony, biurowiec powinien być odporny na nadmierne przegrzanie, które szczególnie w lecie może prowadzić do zwiększonych kosztów klimatyzowania pomieszczeń. Dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami oddziaływania promieni słonecznych stosuje się rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, które skutecznie ograniczają przepuszczalność promieniowania.
 
W kolejnym artykule z cyklu Perfekcyjny biurowiec: oczekiwania i możliwości zajmiemy się oferowanymi przez deweloperów rozwiązaniami w zakresie aranżacji przestrzeni.

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz