Dlaczego pracownicy nienawidzą otwartej przestrzeni

Artykuł

|
Akustykę i wykorzystanie materiałów dźwiękochłonnych powinno uwzględnić się już na etapie projektowania biura (fot. Gordon McAvoy)
Pracownicy nie mogą sobie przeszkadzać ale jednocześnie powinni mieć warunki do łatwej komunikacji (fot. Teddy Strandqvist)
Pracownikom z otwartych biur przeszkadza wszechobecny ruch, szmery i hałasy, co znacząco wpływa na wydajność ich pracy. Tego problemu można jednak uniknąć dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu przestrzeni biurowej.

W biurach open space, zarówno polskich, jak i zagranicznych, pracownicy najczęściej narzekają na hałas i brak prywatności. Liczne badania pokazują, że te uwagi są uzasadnione. Już średni poziom hałasu rozmów, dochodzący np. z ciągów komunikacyjnych czy stref nieformalnych spotkań, przeszkadza i odciąga od pracy. Nawet jeśli ogólny poziom dźwięku nie przekracza dopuszczalnych norm, odgłosy zrozumiałych rozmów na poziomie 53–55 dB obniżają efektywność pracowników. Wyniki badań dotyczących wpływu hałasu na samopoczucie pracowników biurowych dowodzą, że:

 

  • osoby pracujące w hałaśliwych biurach częściej chodzą na zwolnienia lekarskie – im bardziej skomplikowane zadania wykonuje pracownik, tym korelacja jest silniejsza;
  • praca w hałasie podnosi poziom adrenaliny o 30% – stały podwyższony poziom adrenaliny prowadzi do problemów sercowo-naczyniowych i wolniejszej przemiany materii;
  • hałas rozmów obniża motywację do wykonywania trudnych zadań o 66%;
  • hałas może zmniejszyć efektywność o 50% w przypadku wykonywania kompleksowych, wymagających logicznego myślenia zadań, szczególnie tych średnio stymulujących.

 

Co ciekawe, problem istnieje zarówno w klasycznych biurach open space, jak i tych o zróżnicowanej powierzchni, opartych na koncepcji Activity Based Workplace, polegającej na przydzielaniu pracownikom stanowiska pracy na podstawie projektu, którym aktualnie się zajmują. Hałas uniemożliwia wyciągnięcie maksymalnych korzyści z nowoczesnego środowiska pracy. Tego problemu można łatwo uniknąć, uwzględniając akustykę i wykorzystując materiały dźwiękochłonne już na etapie projektowania biura.

 

I w Polsce, i w nowoczesnych biurach

W zeszłym roku przeprowadzono ankietę dotyczącą satysfakcji ze środowiska pracy w polskich biurach. Blisko 50% pracowników ankietowanych przez agencję JLL wraz z firmą Skanska stwierdziło, że w pracy najbardziej przeszkadza im hałas. Ten problem był wymieniany nawet częściej niż źle działająca klimatyzacja.

 

Jak wskazują wyniki dużego badania przeprowadzonego w Holandii (obejmowało 20 biur zaaranżowanych zgodnie z koncepcją Activity Based Working) i ankiet pogłębionych grupami focusowymi z udziałem 2,7 tysiąca pracowników, hałas jest najczęściej wymienianym problemem. Powód? Zbyt mała przestrzeń przeznaczona na tradycyjne stanowiska pracy i nieodpowiednie przygotowanie wnętrza pod kątem akustyki.

 

Kontrola dźwięku w biurze

Podstawą do zaplanowania akustyki jest odpowiednie rozmieszczenie stref oraz dobór materiałów dźwiękochłonnych – sufitów, ekranów międzystanowiskowych i paneli ściennych. Określa się optymalne parametry materiałów dźwiękochłonnych, ich formę, lokalizację i liczbę, tak by osiągnąć warunki odpowiednie do charakteru czynności wykonywanej w danym miejscu. Pracownicy nie powinni przeszkadzać sobie nawzajem, jednocześnie powinni mieć stworzone warunki do łatwej komunikacji z najbliżej siedzącymi osobami. Dążymy do obniżenia ogólnego poziomu dźwięku i ograniczenie jego zasięgu. Szczególnie dotyczy to odgłosów rozmów dobiegających z ciągów komunikacyjnych i stref nieformalnych spotkań. W tym celu określa się pożądany zasięg odgłosu rozmów i stopień ich zrozumiałości. Dobrą akustykę wnętrza wspierają odpowiednie meble, na przykład sofy w formie kapsuł do prowadzenia rozmów. Ograniczenie się do samych mebli i wykładzin nie przynosi pożądanego skutku, bo chłonność akustyczna wnętrza nie będzie na odpowiednim poziomie.

  • 1
  • 2

0.0
Tagi: Ecophon
Napisz pierwszy komentarz