Giant

Jakość powietrza w biurze

|
fot. pixabay
Wełna szklana 3. generacji wykorzystana jest w panelach ściennych Ecophon Akusto Wall A i w płytach Ecophon Gedina A użytych w urzędzie gminy Sundbyberg w Szwecji
Nie widać go, ale jest niezwykle istotne, bo konieczne do życia. Powietrze, bo o nim mowa jest niezbędne do egzystencji ludzi, zwierząt i roślin. Nic więc dziwnego, że coraz większą wagę przywiązujemy do jego jakości. Ważne jest też to jakim powietrzem oddychamy w biurach...

Ludzie coraz większą uwagę zwracają na jakość powietrza. Walczą o jego czystość organizując kampanie informacyjne zachęcające do ograniczania emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę ogrzewania czy propagujące środki transportu alternatywne wobec samochodów. Wiele osób przerażonych jest informacjami o smogu i jego wpływie na zdrowie. Coraz większą uwagę ludzie przywiązują także do jakości powietrza w pomieszczeniach. Dlaczego? Bo to właśnie tam spędzamy obecnie nawet ponad 90 proc. naszego czasu.

 

Jakość powietrza ma znaczenie

 

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest ważna, ponieważ ma ona wpływ na nasze zdrowie. Może być ona wyjątkowo szkodliwa dla grup wrażliwych, jak np. osoby chore na astmę czy schorzenia układu krążenia. Dla przykładu zbyt suche powietrze (optymalna wilgotność to 40-60 proc.) może powodować problemy z oddychaniem takie jak, np. podrażnienie śluzówki czy podatność na infekcje. Alergeny mogą pogłębić problemy z układem oddechowym, a niektóre chemikalia (np. te stosowane w preparatach do czyszczenia) mogą powodować ból głowy, nudności, działać drażniąco na błonę śluzową nosa itd. Podobne podrażnienia mogą wywoływać lotne związki organiczne (to związki chemiczne, charakteryzujące się wysoką prężnością par i łatwością przechodzenia w postać pary lub gazu).

 

O tym czy powietrze, którym oddychamy jest dla nas odpowiednie decyduje kilka parametrów. Ważny jest jego skład (zawartość tlenu), jak i jego czystość. Jakość powietrza bada się m.in. sprawdzając zwartość dwutlenku węgla. Określa się go za pomocą jednostki ppm (liczba cząstek CO2 na milion cząstek powietrza). Przyjmuje się, że zawartość CO2 w powietrzu nie powinna wynosić więcej niż 1000 ppm (w czystym powietrzu atmosferycznym wynosi ona ok. 350 – 450 ppm).

 

Przepisy określają także jaką ilość świeżego powietrza powinno się zagwarantować każdemu z użytkowników pomieszczenia. W budynkach użyteczności publicznej każdej osobie powinno się zapewnić 20 m3 świeżego powietrza na godzinę. Gdy budynek nie posiada otwieranych okien wartość ta wynosi 30 m3, a gdy w pomieszczeniu wolno palić to jest to nawet 50 m3/h/osobę. W biurach typu open space ilość świeżego powietrza może być jeszcze większa. Polskie normy określają także temperaturę, która latem powinna wynosić 20-23 st. (przy założeniu średniej aktywności fizycznej) i 18-20 st. zimą. Z kolei wilgotność zimą powinna kształtować się na poziomie 40-60 proc. (przy temp. 18-20 st.), latem nie powinna ona przekraczać 70 proc.

 

Co wpływa na jakość powietrza?

 

Na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń wpływ ma bieżąca działalność ludzi, systemy wentylacji i klimatyzacji, napływ powietrza z zewnątrz oraz materiały, które zostały użyte w konstrukcji wnętrz i mebli. To właśnie niektóre z materiałów wykończeniowych stosowanych we wnętrzach potrafią miesiącami lub latami emitować LZO (lotne związki organiczne) do powietrza, a w długofalowej perspektywie pogarsza to jego jakość.

 

Do źródeł lotnych związków organicznych mogą także należeć m.in. środki czyszczące i pielęgnacyjne, farby, lakiery, kleje/materiały klejące (parkiet, wykładziny dywanowe, tapety, itp.), świece i olejki zapachowe do pomieszczeń, świeże materiały drukowane, a nawet meble. W pomieszczeniach powietrze bywa również zanieczyszczone przez np. dym tytoniowy, chemikalia, alergeny oraz gazy i cząstki, które powstają jako produkt spalania paliw.

 

  • 1
  • 2

5.0
Napisz pierwszy komentarz