Jakość powietrza w biurze

|
fot. pixabay
Wełna szklana 3. generacji wykorzystana jest w panelach ściennych Ecophon Akusto Wall A i w płytach Ecophon Gedina A użytych w urzędzie gminy Sundbyberg w Szwecji
Nie widać go, ale jest niezwykle istotne, bo konieczne do życia. Powietrze, bo o nim mowa jest niezbędne do egzystencji ludzi, zwierząt i roślin. Nic więc dziwnego, że coraz większą wagę przywiązujemy do jego jakości. Ważne jest też to jakim powietrzem oddychamy w biurach...

W utrzymaniu dobrej jakości powietrza ważna jest także jego wymiana. Gdy w danym budynku okna są zbyt szczelne i brakuje naturalnej wymiany korzysta się głównie z wentylatorów. W przypadku tych urządzeń istotna jest regularna konserwacja. Równie ważne są klimatyzatory. W nieczyszczonych i niewymienianych urządzeniach gromadzą się bowiem zanieczyszczenia, w których mogą rozwijać się bakterie.  

 

Sposoby na lepsze powietrze

Działania mające na celu rozwiązanie problemów związanych z niektórymi zanieczyszczeniami powietrza w pomieszczeniach polegają głównie na zastępowaniu toksycznych substancji mniej toksycznymi zamiennikami. Opracowywane są także procesy dążące do ograniczenia poziomu emisji. Już na etapie planowania trzeba dbać o wybierane produkty. Należy unikać przedmiotów i materiałów o wysokim potencjale emisji i dużej zawartości szkodliwych substancji. Ważna jest też jakość kleju, farb i lakierów. Istotny jest również umiar w stosowaniu środków czystości i pielęgnacji.

 

Ze względu na znaczenie powietrza, którym oddychamy w biurach powstają normy, których muszą przestrzegać np. producenci wyrobów budowlanych. Dążą oni do eliminacji, bądź ograniczenia lotnych związków organicznych (LZO) i innych substancji chemicznych w oferowanych przez nich produktach.

 

Warto zastanowić się nad materiałami wykończeniowymi użytymi w budynku, z którego korzystamy. Jednym z podstawowych materiałów używanych do izolacji budowlanej i przemysłowej jest wełna szklana. W jej przypadku niezwykle ważne jest to, by nie zawierała  formaldehydu. Dla przykładu, firma Ecophon, będąca producentem akustycznych sufitów i paneli ściennych wprowadziła na rynek wełnę szklaną trzeciej generacji ze spoiwem pochodzenia roślinnego. Ecophon podczas procesu produkcyjnego nie wykorzystuje dodatków pochłaniających i innych chemikaliów wiążących formaldehyd. Niemal wszystkie produkty firmy Ecophon z wełny szklanej trzeciej generacji spełniają wymogi francuskiej normy dotyczącej emisji lotnych związków organicznych w klasie A+ (najbardziej restrykcyjny poziom certyfikacji, z dopuszczalną emisją formaldehydu na poziomie 10 µg/m3) są też zgodne z kalifornijskimi przepisami. Spełnianie tego typu norm jest przydatne w przypadku certyfikowania budynku w systemach certyfikacji budownictwa ekologicznego takich jak LEED, BREEAM, DGNB czy HQE.

 

Podsumowując, jakość powietrza w biurze jest niezwykle ważna, ponieważ wpływa na zdrowie i samopoczucie przebywających w nim osób. Jest to też jeden z parametrów ocenianych w obiektach biurowych we wszystkich programach ekologicznej certyfikacji budynków (np. LEED, BREAM, HQE, DGNB). Również różne firmy (np. budowlane, meblowe itd.) podejmują działania mające na celu poprawę jakości powietrza wewnętrznego. Przydatne są też kolejne przepisy określające normy dla „dobrego powietrza”. Warto pamiętać, że podejmowanie nawet z pozoru mało istotnych działań może wpłynąć na polepszenie jego jakości (np. wentylowanie zamkniętych pomieszczeń).

 

  • 1
  • 2

5.0
Napisz pierwszy komentarz