Proton Office

EKO Carpooling, czyli co nam dają wspólne dojazdy do pracy

art. sponsorowany
|
Carpooling, czyli co nam dają wspólne dojazdy do pracy
Razem jedziemy, razem oszczędzamy, razem jesteśmy EKO

Od dwóch dekad Polacy poświęcają najwięcej energii i zaangażowania w pracę zawodową. Z badania CBOS „Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988-2018” wynika, że aż 70 proc. ankietowanych uważa, że osoby z ich towarzystwa najbardziej angażują się w obowiązki zawodowe. W drugiej kolejności poświęcamy się życiu rodzinnemu (61 proc.). Zaledwie w 10 proc. odpowiedzi „Korzystanie z życia” zostało wskazane jako kwestia priorytetowa. Ta wyraźna dysproporcja między pracą a sprawami, w które angażujemy się dla przyjemności, ma swoje źródło we wszechobecnym braku czasu. Do godzin spędzanych w biurze trzeba doliczyć minuty czy nawet godziny potrzebne na zorganizowanie dojazdu i dotarcie do biura. Osoby, które codziennie mają do pokonania dłuższą trasę, określają siebie jako mniej szczęśliwe. W skrajnych przypadkach, z powodu utrudnionej komunikacji decydują się na zmianę miejsca zatrudnienia – nawet jeśli stanowisko i warunki w danej firmie im odpowiadają.

 

Carpooling – nowe ułatwienie dla najemców

Aby nie tracić najemców przez czynniki zewnętrzne, deweloperzy podejmują działania ułatwiające codzienne funkcjonowanie pracownikom biurowców. Oprócz realizowania infrastruktury sprzyjającej alternatywnym środkom transportu, czy lokowaniu inwestycji w pobliżu ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji publicznej, potrzebne jest także wdrażanie własnych systemów organizacji transportu. Jedno z rozwiązań, z powodzeniem funkcjonujące na świecie, stanowi system wspólnych dojazdów i powrotów z pracy – tzw. carpooling. Organizowanie takich przejazdów przez pracowników przynosi korzyści, których zasięg wykracza poza ramy biura. Podział kosztów między pasażerami pozwala zaoszczędzić pieniądze. Mniejsza liczba pojazdów na drogach przekłada się na mniejsze natężenie ruchu – nie trzeba już marnować czasu w ulicznych korkach. System carpoolingu ma również wymiar ekologiczny – jego upowszechnianie będzie skutkować ograniczeniem emisji spalin samochodowych. Dwie czy trzy osoby, które decydują się na wspólną podróż samochodem, jednocześnie zostawiają w domu swoje pojazdy, z korzyścią dla jakości powietrza.

 

Wmixuj się w carpooling!

Jednym z deweloperów, który oferuje usługę carpoolingu dla swoich najemców, jest firma MIX Group działająca na terenie Krakowa. Spółka, która w swoim portfolio posiada 8 obiektów biurowych o powierzchni 60 000 m2 przy współpracy z agencją zewnętrzną stworzyła dedykowaną aplikację, która umożliwia sprawne organizowanie tras i wspólnych przejazdów. Dla osób korzystających z systemu w budynkach MIX GROUP zostały wyznaczone preferencyjne miejsca postojowe. Warto zwrócić również uwagę, że poza względami praktycznymi, tego rodzaju inicjatywy służą integracji i tworzeniu dobrego klimatu do współpracy w zespole i wzmacniania relacji koleżeńskich. Carpooling cieszy się coraz większym zainteresowaniem najemców o czym świadczy ilość osób korzystających z aplikacji.

 

Jak działa system i dlaczego warto z niego korzystać?

System działa w oparciu o platformę www.mixbiura-carpooling.pl, za której pośrednictwem można zarejestrować się jako kierowca lub pasażer – w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości. Poprzez stronę internetową pracownicy mogą się ze sobą kontaktować i umówić na wspólne przejazdy. Platforma jest wyposażona w funkcję planowania kalendarza dojazdów do pracy. Deweloper szeroko komunikuje akcję w szczególności w mediach społecznościowych. Na profilu MIX GROUP możemy znaleźć szereg informacji dotyczących metod przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska, tipów jak małymi krokami możemy być bardziej eko. Tego typu inicjatywy przy obecnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w większości miast w Polsce przynoszą duże korzyści oraz zwiększają świadomość społeczeństwa co do metod przeciwdziałania między innymi szkodom spowodowanym nadmiernym natężeniem ruchu drogowego. Jak pokazują badania jeśli każda osoba posiadająca samochód zdecydowałaby się raz w tygodniu skorzystać z carpoolingu, ruch na głównych drogach zmniejszyłby się o 20%.

Podstawą działania systemu carpoolingu jest komunikacja i ekonomia. Dzięki współdziałaniu możemy oszczędzić nie tylko czas ale i pieniądze. Firma MIX GROUP promuje w ten sposób założenie: Razem jedziemy. Razem oszczędzamy. Razem jesteśmy eko!


2.0
Tagi: MIX Biura
Napisz pierwszy komentarz