Giant

Spadek aktywności inwestycyjnej w Polsce w 2020 r. najmniejszy w regionie

|
Wg ekspertów firmy Cushman & Wakefield bieżący rok na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej zakończy się wynikiem 9,4 mld euro. Przewidywana kwota będzie o jedną trzecią niższa od wyniku odnotowanego w ubiegłym roku.

W Polsce, przy spadku wartości transakcji o jedną czwartą w odniesieniu do 2019 r., udział w całkowitym wolumenie transakcji inwestycyjnych wyniesie na koniec roku ok. 60 proc. Pierwszy kwartał bieżącego roku rozpoczął się dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych drugim najlepszym wynikiem w historii. Wartość inwestycji osiągnęła wówczas 1,72 mld euro. Nadejście pandemii sprawiło, że później aktywność inwestorów spadła, co było dodatkowo odczuwalne z uwagi na wyniki odnotowane w 2019 r. – jedne z trzech najlepszych w ostatniej dekadzie. Mimo niepewności powodowanej nowym koronawirusem ostatecznie aktywność inwestycyjna w skali całego roku nie spadła jednak drastycznie. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki dostosowaniu strategii do nowej, pandemicznej rzeczywistości. Finalnie jednak spadek aktywności inwestycyjnej w Polsce był mimo wszystko najmniejszy w regionie.

Pomimo przywrócenia narodowej kwarantanny, rok 2020 kończy się optymistycznie, ponieważ rozpoczęcie szczepień daje nadzieję na normalizację sytuacji na rynku w roku 2021 – podsumował Soren Rodian Olsen, Partner, dyrektor działu rynków kapitałowych Markets, Cushman & Wakefield.

 

Odbicie na rynku nieruchomości po pandemii możliwe już w przyszłym roku

W tym roku wolumen transakcji inwestycyjnych wyniósł 5,6 mld euro, co dało wynik o 25 proc. niższy niż odnotowany w rekordowym roku 2019. Blisko połowa wszystkich dokonanych transakcji dotyczyła sprzedaży nieruchomości magazynowych, a ponad 39 proc. umów zawarto w sektorze nieruchomości biurowych. W sektorze handlowym odnotowano z kolei spadek do poziomu najniższego od 10 lat. Aktywność inwestorów w przypadku nieruchomości biurowych również zwolniła z uwagi na ich ostrożniejsze podejście do dużych transakcji w czasie trwającej pandemii COVID-19.

 

Sektor logistyczny zakończył jednak rok 2020 z rekordowym prawie 50-procentowym udziałem w wolumenie transakcji – podkreślił Jeff Alson, Partner na Europę Środkową, Grupa Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

 

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Cushman & Wakefield wpływ trwającej pandemii na gospodarkę utrzyma się przez okres 1-2 lat. Jednak na rynku nieruchomości odbicie być może będzie zauważalne wcześniej, bo już w II i III kwartale nadchodzącego roku. Większość inwestorów w 2021 r. będzie interesować się nieruchomościami logistycznymi i alternatywnymi, jak mieszkania na wynajem instytucjonalny i centra danych. Inwestorzy w sektorze biurowym będą natomiast koncentrować się na najlepszych aktywach oraz obiektach z segmentu value-add.

 

Niektórzy inwestorzy nie będą wykraczać poza główne lokalizacje pomimo wyższych cen, ale jednocześnie rośnie liczba funduszy poszukujących okazji inwestycyjnych na innych rynkach, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej. Stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów mogą ulec kompresji w roku 2021, ale tylko na największych rynkach i w przypadku najbardziej atrakcyjnych produktów inwestycyjnych – zaznaczył Soren Rodian Olsen.

 

U naszych sąsiadów również odnotowano spadki

W Czechach całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych osiągnął wartość ok. 1,2 mld euro. W porównaniu do bardzo wysokich wyników z 2019 r. odnotowano więc spadek o 63 proc. Słowacy zarejestrowali natomiast spadek wolumenu transakcji o 37 proc. w ujęciu rocznym do 429 mln euro. Tegoroczny wynik jest następstwem rosnącego nasycenia kraju powierzchnią handlową i biurową z jednoczesnym wstrzymaniem toczących się transakcji i chwilowym osłabieniem popytu inwestycyjnego spowodowanym trwającą pandemią nowego koronawirusa. Węgrzy, po czterech z pięciu najlepszych lat w historii, zanotowali spadek wartości transakcji inwestycyjnych o 25 proc. w odniesieniu do roku 2019. Jest to jednak mimo wszystko wynik wyższy o 40 proc. niż najwyższy odnotowany w latach 2008-2015.

Tymczasem na rumuński rynek inwestycyjny trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła w niewielkim stopniu. Świadczy o tym wartość całkowitego wolumenu transakcji wynosząca prawie 1 mld euro, co jest wynikiem zbliżonym do średnich wolumenów rocznych odnotowywanych w ciągu trzech poprzednich lat. Taki wynik wskazuje na osiągnięcie w ostatnich latach przez rynek rumuński fazy dojrzałej. Według ekspertów wysoka aktywność inwestycyjna utrzyma się w nadchodzącym roku.


5.0
Tagi:
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
Ola :
Zwycięzcy i przegrani 2020 roku na rynku nieruchomości wg. Walter Herz: https://walterherz.com/pl/a/zwyciezcy-i-przegrani-rynku-nieruchomosci
21 stycznia 2021 16:39