Giant

Jak wybrać firmę sprzątającą w pandemii?

|
Od pracy firmy sprzątającej zależy dziś ogólne wrażenie klientów i pracowników, ale też ich zdrowie, a nawet życie.
Od pracy firmy sprzątającej zależy dziś ogólne wrażenie klientów i pracowników, ale też ich zdrowie, a nawet życie.
Rynek usług czystości dla firm rośnie w tempie ok. 6 proc. rocznie i to tempo ma się utrzymać przynajmniej do 2027 r. – wynika z raportu Grand View Research „Contract Cleaning Services Market – Forecast 2020 to 2027”.

Nic więc dziwnego, że rynek przyciąga uwagę wielu firm. Jak się upewnić, że usługi czystości, w tym dezynfekcji, są realizowane na poziomie, który zapewni bezpieczeństwo pracownikom?

Panuje przekonanie, że usługi utrzymania czystości to prosta w wykonaniu praca, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy, skomplikowanych narzędzi oraz uważnego nadzoru. Czy tak jest faktycznie?

Top 5 wymagań od firmy sprzątającej

Od jakości pracy firmy sprzątającej zależy dziś nie tylko ogólne wrażenie klientów i pracowników, ale także ich zdrowie, a w skrajnych przypadkach – życie. Szczególnie jest to istotne w czasie pandemii. Przedstawiamy nasze top 5 wymagań, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy sprzątającej.

1. Czy pracownicy są przeszkoleni?

Jednym z najistotniejszych elementów procesu świadczenia danej usługi jest wiedza pracowników o tym, jak ją wykonywać. Od firmy sprzątającej należy wymagać potwierdzenia odbycia szkoleń przez osoby, które mają realizować pracę w danym obiekcie. Ponadto, w przypadku zastosowania sprzętu specjalistycznego, takiego jak np. roboty czyszczące, wymagane są odpowiednie szkolenia obsługi sprzętu.

– Przy bardziej wymagających usługach czystości firmy oczekują, że będą one realizowane przez zespoły z odpowiednim doświadczeniem, najlepiej popartym właściwym dokumentem – mówi Andrzej Chodacz, Prezes Zarządu Seris Konsalnet Cleaning. – Dla nas i naszych partnerów najlepszym dowodem utrzymywania świadczonych przez nas usług czystości na poziomie spełniającym wszelkie krajowe i europejskie standardy, jest norma jakości ISO 45001:2018. To niezwykle rygorystyczny certyfikat, który wymaga wdrożenia i udokumentowania ścieżki zarządzania bezpieczeństwem pracowników, eliminacji zagrożeń dla ich zdrowia i życia. Co ważne, wymaga on także przeprowadzania szkoleń i testów w formule e-learningu, które wdrożyliśmy w firmie, zaś jeszcze ciekawszą opcją jest system szkoleń „od góry do dołu”, podczas którego uczymy tych samych rzeczy zarówno managerów, jak i pracowników najniższego szczebla. Pozwala to lepiej zrozumieć procesy funkcjonujące w firmie oraz wydajniej nimi zarządzać.

2. Czy firma odpowiednio dobiera narzędzia i środki?

Nawet niewielkie pomieszczenia wymagają znajomości technik sprzątania, umiejętności doboru narzędzi i środków tak, by nie zniszczyć czyszczonej powierzchni. Poprzeczka zostaje zawieszona wyżej, gdy w grę wchodzi zapewnienie czystości w galeriach handlowych, supermarketach czy magazynach, w których są np. przechowywane niebezpieczne substancje. Firma sprzątająca musi się wykazać znajomością odpowiednich technologii (jak np. czyszczenie bez użycia środków chemicznych) i możliwością zastosowania profesjonalnego sprzętu (jak np. robotów czyszczących).

3. Co firma wie o sprzątanym obiekcie?

Zatrudniając firmę sprzątającą, należy zwrócić uwagę na to, jak podchodzi ona do wykonania zadania. Czy przedstawia swój pomysł na wdrożenie i wykonanie usługi? Czy przeprowadziła wizję lokalną? Na co zwróciła uwagę? Czy jej przedstawiciele fachowo odpowiadają na pytania?

4. Czy firma ma własne procedury bezpieczeństwa?

Przy prześwietlaniu firmy sprzątającej warto sprawdzić, w jaki sposób w procedurach i praktyce wdraża przestrzeganie norm BHP. Jest to szczególnie istotne przy pracy z zagrożeniem epidemicznym lub biologicznym, w pracach wykonywanych na wysokościach, przy czyszczeniu pomieszczeń, w których przechowywane są niebezpieczne substancje oraz w pracy z wykorzystaniem specjalistycznych technik (takich jak np. piaskowanie czy ozonowanie).

5. Wiarygodny system monitorowania pracy i rozliczeń

Rozliczenia z wykonanej pracy to często drażliwy temat między firmami. Pozorna wymierność tej pracy sprzyja nadużyciom. Dlaczego pozorna? Dane pomieszczenie może być posprzątane profesjonalnie, zgodnie z umową lub tylko powierzchownie. Firma lub nieuczciwy pracownik może użyć tańszych środków chemicznych bądź zastosować je w takim stężeniu, które nie gwarantuje odpowiedniego efektu czystości lub dezynfekcji. Pracownicy mogą używać niewłaściwych maszyn czy urządzeń lub oczyścić mniej powierzchni i realizować usługę rzadziej, niż zostało to zadeklarowane w kontrakcie. Dlatego szczególnie ważny jest monitoring wykonywanej pracy oraz jasny i oparty na obiektywnych danych system rozliczeń za wykonaną pracę.

– W branży usług sprzątających od dawna mamy do czynienia z sytuacjami, gdy klient podchodzi nieufnie do prezentowanych przez nas planów harmonogramów sprzątania bądź kosztów, co wynika z jego złych doświadczeń rynkowych – mówi Andrzej Chodacz. – Właśnie dlatego rozpoczęliśmy rewolucję technologiczną, zaczęliśmy świadczyć usługi za pomocą autonomicznych robotów i wdrożyliśmy internetową platformę Q Eye, która monitoruje czas pracy pracownika sprzątającego. Raport z platformy jest obiektywny i klient dokładnie wie, za co płaci.

Wszelkie obietnice usługodawcy warto sprawdzić – czy mają oparcie w obiektywnych standardach jakości, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniu środowiskowym. Temu służą certyfikaty ISO – dodaje Andrzej Chodacz.

 

Dlaczego ISO w branży czystości?

ISO International Organization for Standardization. Jest to nazwa międzynarodowej organizacji zajmującej się opracowaniem ustandaryzowanych międzynarodowo norm jakości. ISO pochodzi od greckiego słowa „isos” oznaczającego „równość”. Głównym zadaniem certyfikacji ISO jest zapewnienie spójności w sposobie działania firm z całego świata, zapewniając klientom najwyższą jakość usług i produktów. Normy, o których mowa dotyczą praktycznie każdej dziedziny. Międzynarodowa organizacja ISO tworzona jest przez niezależnych członków – po jednym z każdego państwa. Polska w ISO reprezentowana jest przez Polski Komitet Normatywny. Ważne jest, że ISO to organizacja niezależna, niepodlegająca wpływom przedsiębiorców, korporacji czy rządu.


0.0
Napisz pierwszy komentarz