Park Project II

Wzrosną podatki od nieruchomości

Radni miasta Krakowa podjęli decyzję o podniesieniu podatku od nieruchomości od stycznia 2013 r.

22 listopada radni miasta Krakowa przyjęli nową stawkę podatku od nieruchomości. Do tej pory stolica małopolski cieszyła się jedną z niższych stawek w odniesieniu do reszty kraju. Podniesienie podatku radni uzasadniają brakiem zamierzonych skutków, związanych chociażby z lokowaniem nowych inwestycji w Gminie.

Rada gminy posiada kompetencje w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości z uwzględnieniem, iż nie może być on wyższy od stawek określanych corocznie przez Ministra Finansów.

Od 2013 r. przykładowymi obowiązującymi stawkami będą:

- stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,84 zł/mkw przy stawce maksymalnej 0,88 zł/mkw (w 2012 r. wynosiła 0,76 zl/mkw);
- stawka od gruntów pozostałych - 0,40 zł/mkw przy stawce maksymalnej 0,45 zł/mkw (w 2012 r. wynosiła 0,30 zl/mkw);
- stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 22,14 zł/mkw przy stawce maksymalnej 22,82 zł/mkw (w roku 2012 wynosiła 20,62 zl/mkw);
- stawka dla budynków mieszkalnych - 0,70 zł/mkw przy stawce maksymalnej 0,73 zł/mkw (w 2012 r. wynosiła 0,62 zł/mkw).

W związku z nowymi stawkami podatku przeprowadzone zostały stymulacje, które liczbowo przedstawiają różnicę w kosztach od roku 2013. Przykładowo, za budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m2 na działce o powierzchni 3 ar podatek za rok 2012  wyniósł 2290 zł, w roku 2013 wyniesie 2465 zł. Oznacza to roczny wzrost o 175 zł, czyli miesięczna rata wzrośnie o ok. 14,58 zł.

Polityka podatkowa Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014 zakłada utrzymanie obniżonego podatku od nieruchomości dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na określonym obszarze (Branice). Obniżony podatek jest również utrzymany w przypadku określonych rodzajów działalności gospodarczej (w roku 2013 ulga ta dotyczyć będzie 48 branż). 

Gmina Miejska Kraków w 2013 r., dzięki podwyżce stawek, otrzyma dochód z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 421 mln zł.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra