Inter-bud Fabryczna - duży

ING tworzy nowe miejsca pracy

Siedziba ING Services Polska w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej 50
Siedziba ING Services Polska w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej 50
Firma ING Services Polska rozbuduje Centrum IT i stworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe.

W ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyznano dotację firmie ING Services Polska na zbudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz rozbudowę istniejącego Centrum IT w Katowicach. Powstanie dzięki temu 156 miejsc pracy dla ekspertów z dziedziny IT.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 14 grudnia  i opiewa na kwotę 12 mln zł.

Centrum IT zajmować się będzie m.in. rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami oraz zarządzaniem bazami danych.

W projekcie uwzględnione jest również wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzona będzie działalność z zakresu B+R, mająca na celu rozwijanie i ulepszanie narzędzi wykorzystywanych przez spółkę w sektorze IT. Już teraz prowadzone są procesy rekrutacyjne.

Aby osiągnąć zakładany cel niezbędne jest stworzenie nowych, wysoko wykwalifikowanych miejsc prac – mówi Magdalena Nowicka, Prezes Zarządu ING Services Polska - W ramach projektu zaplanowaliśmy utworzenie 156 nowych miejsc pracy, w tym 21 w Centrum B+R i 135 w ramach Centrum IT. To bardzo ważne dla regionu śląskiego w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Inwestycja pod nazwą "Utworzenie CBR oraz rozbudowa CIT innowacją w ramach Grupy ING" kosztować będzie ok 80 mln zł, z czego 12 mln zł zostanie pokryte z dofinansowania. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2015 r.

ING Services Polska Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Katowicach i świadczy usługi IT na rzecz podmiotów Grupy ING. Usługi świadczone przez spółkę to m.in. hosting zasobów systemowych, zarządzanie bazami danych i bezpieczeństwo IT.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra