Inter-bud Fabryczna - duży

Powstaje Toruński Inkubator Technologiczny

Wizualizacja Inkubatora Technologicznego
Wizualizacja Inkubatora Technologicznego
Do końca lipca 2013 r. planowane jest zakończenie realizacji projektu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.

W maju 2010 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Miasta Toruń podpisały umowę o dofinansowaniu projektu „Toruński Inkubator Technologiczny”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi blisko 14,5 mln zł, z czego 75% zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Miasta Toruń sfinansuje 25% kosztów, czyli ponad 3,6 mln zł.

Otwarcie Toruńskiego Inkubatora Technologicznego planowane jest na III kwartał 2013 r. Prace budowlane zakończą się do 15.03.2013 r., natomiast zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec lipca 2013 r.

Inkubator znajdować się będzie na ostatniej kondygnacji części silosów oraz dwóch ostatnich kondygnacjach młyna i zajmie 1 300 mkw. W ramach projektu przewidziane są przestrzenie: biurowe, biurowo-laboratoryjne oraz konferencyjne.

Minimalna liczba działających firm w Inkubatorze wynosi 27. W ramach wsparcia przedsiębiorstwa będą płacić preferencyjne stawki czynszu rosnące wraz upływem pobytu w inkubatorze. Dodatkowo, otrzymają dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego, możliwość szkoleń oraz usług doradczych i informacyjno – promocyjnych,  pomoc i organizację współpracy ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczymi oraz asystę w transferze technologii. Firmy będę miały również dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej oraz do różnorodnych lokalnych i globalnych sieci biznesowych.

Jak informuje Urząd Miasta Torunia: Beneficjentem pośrednim projektu ma być Operator Zewnętrzny – podmiot niezwiązany z gminą, którego zadaniem będzie zarządzanie majątkiem wytworzonym w wyniku realizacji projektu z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia obiektu. Operator będzie w porozumieniu z Gminą prowadził nabór do Inkubatora. Gmina Miasta Toruń będzie prowadzić stały nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy zawartej z Operatorem. Trwają negocjacje z Kandydatem.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra