Inter-bud Fabryczna - duży

Co dalej z deregulacją?

Do nadzwyczajnej komisji zajmującej się zmianami w ustawie o regulacji zawodów wpłynęło wiele propozycji poprawek projektu ustawy deregulacyjnej, stworzonego przez resort sprawiedliwości.

W listopadzie 2012 roku powołana została nadzwyczajna komisja, mająca zająć się wszystkimi projektami ustaw deregulacyjnych, które dotykają 200 zawodów regulowanych. Ostatnie jej posiedzenie odbyło się 24 stycznia 2013 roku i brali w nim udział między innymi Leszek Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Witold Czapla, przedstawiciel Pracodawców RP.

Podczas dyskusji na temat artykułów z ustawy deregulacyjnej najwięcej wątpliwości pojawiło się przy artykułach 6, 11 i 9, dotyczących odpowiednio notariuszy, przewoźników i zawodów na rynku nieruchomości. Ta ostatnia grupa odnosi się do pośredników w obrocie nieruchomości, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Głosowanie i procedowanie w sprawach dotyczących tych zawodów odbyć ma się po omówieniu zgłoszonych poprawek i uwag przez biuro legislacyjne i resort sprawiedliwości.

Pojawiło się wiele różnych sugestii zmian dotyczących przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu związanego z zawodami rynku nieruchomości. Jak podaje Leszek Hardek: Jest propozycja utrzymania kwalifikacji zawodowych, rozszerzenia kręgu o osoby ze średnim wykształceniem, usunięcia czynności pomocniczych oraz zmiany ubezpieczenia OC pośrednika na OC przedsiębiorcy. Z kolei Rzecznik Praw Absolwenta zaproponował dalej idącą deregulację w stosunku do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, natomiast jeden z Posłów PIS sugerował nawet wykreślenie całego działu V z ustawy o gospodarce nieruchomościami (dla przypomnienia dział V dotyczy regulacji wszystkich trzech zawodów).

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na luty 2013 r. Zostaną podczas niego przedstawione opinie biura legislacyjnego i  Ministerstwa Sprawiedliwości.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
ADAC
mantra