Interbiuro - duży

Centrum Zaawansowanych Technologii IBM na Politechnice Gdańskiej

IBM Polska i Politechnika Gdańska parafowały umowę o utworzeniu na PG Centrum Zaawansowanych Technologii.

Centrum Zaawansowanych Technologii (Center for Advanced Studies – CAS) jest to centrum utworzone na poziomie władz uczelni, mające na celu nawiązanie współpracy z IBM CAS w ramach działalności naukowo-badawczej i biznesowej.

Zadaniami Centrum będzie między innymi kształcenie studentów, doktorantów i pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, a także podniesienie konkurencyjności uczelni na rynku szkolnictwa wyższego. W laboratoriach i podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane będą produkty IBM. Dodatkowo firma i uczelnia mają wspólnie pozyskiwać środki finansowe dla realizowanych wspólnie prac naukowo-badawczych, w oparciu o odrębne umowy konsorcjum.

Współpraca opierać się będzie na czterech obszarach. Pierwszym jest rozwój systemów zarządzania miastem w duchu Smarter Planet (Intelligent Operating Centre), drugim budowa aplikacji mobilnych dla produktów Rational IBM. Kolejny obszar to budowa modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowana- produktów Rational, a ostatni - rozwój środowisk wytwarzania (Software Development Environments).

3 lipca umowę podpisał ze strony Politechniki Gdańskiej prorektor prof. Jacek Mąkinia, natomiast IBM reprezentował Krzysztof Bulaszewski. Inicjatorem współpracy między podmiotami jest prof. Cezary Orłowski, kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu.

Rozwój Centrum zależeć będzie od zaangażowania jego pracowników oraz od polityki władz uczelni w stosunku do rozwoju tego centrum. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy z władzami uczelni wskazują na wspieranie takich inicjatyw - skomentował prof. Cezary Orłowski.

Budowa CAS na Politechnice Gdańskiej to kolejny etap rozwoju współpracy pomiędzy IBM a Politechniką Gdańską. Firma przywiązuje duża wagę zarówno do rozwoju oprogramowania w oparciu o potencjał naukowy i badawczy Centrum ale także liczy na doświadczonych specjalistów na rynku wsparcia produktów Rational - powiedział Mariusz Ochla z IBM Polska.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra