Rozbudowany Gdański Park Naukowo-Technologiczny już otwarty

Uroczyste przecięcie wstęgi
Otwarcie zostalo poprzedzone konferencją "Ekosystem dla innowacji"
12 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego im. prof. Hilarego Koprowskiego.

Goście zebrani w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego powitani zostali hymnem Unii Europejskiej „Odą do Radości”, wykonaną przez gdański chór Capella Gedanensis oraz przedszkolaków z EduPrzedszkola i Zespół Pieśni i Tańca Don-Don. Następnie z zebranymi przywitali się między innymi Teresa Kamińska, Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. oraz Izabela Disterheft, Dyrektor GPN-T.

Oficjalne otwarcie zostało poprzedzone konferencją „Ekosystem dla innowacji”, podczas której jako pierwszy wystąpił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński ze swoją prezentacją pod tytułem „Ekosystem dla Innowacji - jak uwolnić kreatywność Europejczyków i wspierać inteligentny rozwój regionów”. Zwrócił on uwagę, iż celem Polski i Unii Europejskiej powinna być budowa sprawnego paneuropejskiego ekosystemu dla innowacji, opartego na współpracy sektora nauki, gospodarki i administracji. W tutejszym parku naukowo-technologicznym, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – już taki sprzyjający ekosystem dla innowacji istnieje. I podobnych mamy w Polsce więcej. To centra, które emanują swoją innowacyjnością na całą Polskę. I będą przybywać kolejne – jako element wielkiego europejskiego ekosystemu dla innowacji – podkreślił Jacek Guliński.

Zgromadzeni mogli wysłuchać również wystąpienia  Komisarz UE ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan – Quinn, podkreślającej rolę Trójmiasta w realizacji programu „Horyzont 2020 – Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)”. Stoicie na barkach takich gigantów jak Kopernik, Maria Skłodowska-Curie czy synowie Gdańska - Heweliusz czy Daniel Fahrenheit. Możecie czerpać też inspirację od prof. Hilarego Koprowskiego. Życzę Gdańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu wielu sukcesów. I mam nadzieje, że jego badacze i przedsiębiorcy osiągną sukces we współpracy z partnerami z całej Europy - mówiła Komisarz.

Kilka słów powiedział również  Profesor Jerzy Buzek, były Premier RP, aktualnie europoseł Parlamentu Europejskiego.  Receptą na kryzys są innowacje. Jednak to nie państwo ani jego instytucje tworzą innowacje. Państwo może za to stworzyć warunki sprzyjające partnerstwu między biznesem, a nauką. Po to właśnie powstał GPN-T – podkreślił.

Konferencję podsumowała Grażyna Henclewska, Wiceminister Gospodarki, która zauważyła, że Gdański Park Naukowo-Technologiczny jest inkubatorem nowych firm z branży technologicznej oraz nowoczesnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym. To duża szansa na inteligentny rozwój Pomorza. Oferta Parku dopasowana jest do potrzeb przedsiębiorstw. Obejmuje ona cały cykl tworzenia innowacji – badania naukowe, prace rozwojowe, fazę testową i demonstracyjną, projekty pilotażowe oraz komercjalizację innowacji - powiedziała Wiceminister Gospodarki. Zwróciła również uwagę na wzrost roli parków technologicznych. To właśnie tam skupia się największy potencjał naukowo-badawczy, kapitał ludzki oraz przemysłowy – skwitowała.

Po konferencji goście mieli okazję obejrzeć krotki filmik dotyczący Parku, a następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Po uroczystości zebrani udali się na EduPiknik, zorganizowany przez EduPark we współpracy m.in. z Centrum Nauki Kopernika, Miastem Gdańsk, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Robo Camp oraz SmartLabem.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2006 roku i był rozbudowywany w kolejnych latach m.in. z funduszy unijnych. Obecnie inwestycja oferuje łącznie 40 000 mkw. powierzchni, a koszt jej budowy wyniósł łącznie około 150 mln zł. W Parku działa około 80 firm z branży nowoczesnych technologii.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz