Tork

Poprawiają się wyniki gospodarcze Polski

Jak wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Polskę cechuje coraz wyższy wzrost gospodarczy.

Wzrost gospodarczy Polski w 2013 roku ma wynieść 1,2 proc., w 2014 roku – 2,6 proc. Coraz lepsze wyniki wynikać będą z ożywienia popytu krajowego. Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), Polska pozostaje w czołówce krajów UE pod względem wyników gospodarczych.

W drugim kwartale 2013 roku gospodarka naszego kraju rozwijała się w tempie 0,7 proc. w odniesieniu rok do roku. Jest to wynik lepszy niż w ubiegłym kwartale, gdy wartość ta wyniosła 0,5 proc. Miniony kwartał był najprawdopodobniej pierwszym kwartałem, w którym zahamowany został spadek tempa wzrostu PKB, czyli przestało być ono coraz niższe z kwartału na kwartał i będzie teraz wyższe. Tak przewidujemy – komentuje dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Według IBnGR, w trzecim kwartale wzrost gospodarczy osiągnie 1,5 proc, a w czwartym już 1,9 proc. Wzrost ten oznacza stopniową poprawę kondycji polskiej gospodarki. W efekcie cały rok zakończy się wzrostem gospodarczym, według naszej oceny, na poziomie 1,2 proc. Jest to dobra informacja, przy czym nie możemy liczyć na to, że będziemy mieli spektakularne wzrosty poziomu działalności gospodarczej. To ożywienie będzie bardzo umiarkowane, powolne i zajmie kilka lat – informuje dr Wyżnikiewicz.

Za poprawę koniunktury odpowiada głównie popyt krajowy. Instytut zakłada, iż jego wzrost w tym roku wyniesie 0,4 proc, a w następnym – 1,6 proc.

Wychodzenie z okresu spowolnienia gospodarczego ma być powolne, lecz trwałe. Poprawiają się nastroje zarówno producentów wszystkich ważnych sektorów gospodarki, jak i konsumentów. Ten pesymizm, który był do tej pory, już jest znacznie mniejszy, a gdzieniegdzie są wręcz wyraźne objawy optymizmu – zauważa dr Bohdan Wyżnikiewicz.

Ekspert podkreśla również, iż na wyniki gospodarcze nie wpłyną czynniki sezonowe. Sezonowość w polskiej gospodarce jest bardzo wyraźna, ale w tym przypadku niezależnie od sezonowości następuje poprawa nastrojów i poprawa wyników – mówi.

Należy zwrócić również uwagę na pozycję Polski na arenie Unii Europejskiej. Jesteśmy zdecydowanie w czołówce pod względem poziomu wzrostu gospodarczego, ale również, co ważne, najszybciej ze wszystkich krajów europejskich zbliżamy się do średniej unijnej pod względem PKB na mieszkańca. Kryzys w UE bardzo przesunął Polskę w górę w rankingu dochodowym – komentuje dr Wyżnikiewicz. Zaznacza również, iż państwa, które nas wyprzedzają, to głównie mniejsze kraje nadbałtyckie, w których obserwowane są zarówno szybkie wzrosty, jak i gwałtowne spadki.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz