Interbiuro - duży

Praktyki zawodowe na uczelniach obowiązkowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza obowiązek organizowania praktyk zawodowych na uczelniach zawodowych.

Celem wprowadzenia obowiązkowych praktyk zawodowych jest zacieśnienie współpracy między polskimi uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami. Szkolnictwo wyższe dzieli się na dwa typy: uczelnie ogólnoakademickie oraz uczelnie zawodowe. Te pierwsze mają przygotować do pracy naukowej i akademickiej, natomiast te drugie umożliwić absolwentom wejście na rynek pracy. Teraz uczelnie z tej drugiej grupy będą miały obowiązek organizowania praktyk zawodowych.

W tej reformie chodzi o to, żeby nie oszukiwać, nie mamić, że jeżeli skończysz socjologię, to będziesz wybitnym profesorem socjologii, bo będziesz nim tylko, jeśli włożysz w to maksimum swojej pracy i jeżeli skończysz uczelnię, gdzie ten kierunek jest właściwie wykładany. Natomiast możesz skończyć socjologię też w szkole zawodowej, ale nauczysz się wtedy prowadzić wywiad, ankietę, nawiązywać kontakt z człowiekiem, badać zjawiska społeczne. Nabędziesz inny zestaw umiejętności – wyjaśnia prof. Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Według ministerstwa istotne jest również nawiązywanie kontaktów zawodowych, a także udzielenie pracodawcom wpływu na program kształcenia. Resort planuje również umożliwienie pracodawcom prowadzenia zajęć na uczelniach. Już na to się zgodziliśmy, przygotowaliśmy takie rozwiązania prawne w ramach reform 2011 roku. Powstają też konwenty, nowe struktury zarządzania uczelnią, do których zapraszani są właśnie przedstawiciele pracodawców. Mamy dobre przykłady, jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, która oferuje półroczne praktyki wszystkim młodym ludziom. Czyli to jest możliwe – zauważa prof. Nałęcz.

Efekty wprowadzanych zmian pojawią się dopiero za kilka lat, gdyż pierwszy rocznik studentów rozpoczął naukę w nowym systemie dopiero rok temu.

Ministerstwo zamierza promować kierunki, które są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Nadrzędnym celem jest ułatwienie absolwentom znalezienia pracy. Konkursami na najlepsze programy kształcenia obejmujemy wszystkie kierunki, poza tymi, które są objęte standardami, a więc wszystkie społeczne, humanistyczne, techniczne, ścisłe, przyrodnicze, rolnicze – ponieważ zależy nam na tym, żeby dostęp do pieniędzy publicznych miały te uczelnie, które wymyślą najlepszy program, nie o określonym profilu – mówi prof. Daria Nałęcz. – Zależy nam przede wszystkim na jakości. To jest najważniejsze nasze przesłanie, bo uważamy, że ciągle jeszcze jesteśmy na drodze poszukiwania dobrej jakości, dobrego pomysłu edukacyjnego, stwarzania dobrych narzędzi i dobrego partnerstwa z otoczeniem.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz