Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Jak poprawić wydajność istniejącego budynku?

RICS przedstawia swoje najnowsze wytyczne, dostarczające rekomendacji związanych z ekologią w sektorze nieruchomości.

Jak najwydajniej wykorzystywać budynek podczas całego jego okresu eksploatacji? Odpowiedzi na to pytanie udzielają najnowsze wytyczne przygotowane przez RICS zatytułowane „Zrównoważony rozwój: poprawa wydajności istniejących budynków”.

Eksperci RICS podkreślają, iż obecnie popularność „zielonych” inicjatyw nie traci na sile. Skutkiem tego jest pojawienie się w branży nieruchomości długiej listy korzyści i zachęt kierowanych do najemców, właścicieli i inwestorów, dotyczącej oceny i wdrażania ekologicznych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W obliczu stale rosnącej liczby członków RICS angażujących się w kwestie związane z ekologicznymi rozwiązaniami stosowanymi w budynkach - począwszy od modernizacji nieruchomości, jej funkcjonowania, jak i zarządzania - najnowsze wytyczne stanowią odpowiedź na potrzeby prawne i rynkowe, ustanawiając wystandaryzowane praktyki zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym – mówi Zsolt Toth, External Affairs & EU Liaison Manager, RICS Europa.

Porady zawarte w wytycznych dotyczą między innymi zwiększania potencjału płynącego z inwestycji w zrównoważone budynku, wyboru optymalnej strategii czy też maksymalizacji wydajności nieruchomości. Ich celem jest pomoc w efektywnym zarządzaniu obiektem.

Potrzeba bardziej efektywnego zarządzania zasobami i jednostkami odpowiedzialnymi za emisję dwutlenku węgla w inwestycjach jest wielką szansą zarówno dla organizacji RICS, jak i dla firm działających w sektorze nieruchomości. Kwestie te stają się tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że rządy państw coraz częściej wdrażają bardziej surowe i wymagające przepisy środowiskowe, co znajduje odzwierciedlenie w nadchodzącym komunikacie UE dotyczącym zrównoważonego budownictwa – komentuje Zsolt Toth.

RICS zachęca ekspertów zrzeszonych w organizacji do korzystania z przygotowanych wytycznych. Przedstawione są one w formie listy kroków i praktyk, związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Zawierają one między innymi wskazówki w zakresie potencjalnych kosztów, pomocne przy sporządzaniu strategii modernizacji.

RICS odgrywa istotną rolę w procesie edukacji, szkoleń oraz kształtowaniu opinii i przewodzeniu zmianom, a wprowadzając te standardy, dodatkowo chce zapewnić ekspertom konkretny plan integracji ekologicznych rozwiązań w budynkach już istniejących  – podsumował Zsolt Toth, External Affairs & EU Liaison Manager, RICS Europa.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra