Park Project II

Polska rajem inwestorów

W opublikowanym przez ONZ raporcie inwestycyjnym Polska znalazła się na 6. miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych państw na świecie.

Polska znalazła się na 6. miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie państw świata – w raporcie opracowanym przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD. Na wyższych miejscach znalazły się Rosja, Brazylia, Indie i USA, a na czele uplasowały się, podobnie jak w roku poprzednim, Chiny. Ranking jest opracowywany na podstawie wskazań ekspertów. Podobny wynik, jak Polska, czyli ok. 20 proc. – osiągnęły Indonezja, Australia, Niemcy i Meksyk.

O atrakcyjności inwestycyjnej Polski decydują przede wszystkim stabilność gospodarcza, dostępność wykształconej kadry oraz stosunkowo niskie koszty pracy. O atrakcyjności Polski świadczy także pierwsze miejsce Krakowa wśród najbardziej obiecujących miast dla outsourcingu.

Z raportu World Investment Report 2011 wynika, że choć poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie osiągnął stanu sprzed kryzysu, to jednak w kilku regionach wykazuje większą poprawę. W roku 2010 wyniósł łącznie 1,24 bln dolarów. Raport UNCTAD wskazuje przede wszystkim na czynniki związane z ryzykiem inwestycyjnym oraz regulacjami rynku w ocenie poszczególnych regionów. W najbliższych latach poziom inwestycji powinien rosnąć, a w 2013 osiągnąć szczytowy poziom z 2007 r. - 1,9 bln dolarów.

Raport wskazuje także na rosnące znaczenie niekapitałowych form produkcji międzynarodowej, obejmujących produkcję na zamówienie oraz usługi outsourcingowe. Wśród korzyści wynikających z takiej formy inwestowania analitycy UNCTAD wymieniają transfer wiedzy, technologii i umiejętności. Natomiast dużym ryzykiem jest możliwość łatwego przenoszenia inwestycji oraz uzależnienie gospodarki goszczącej od zapotrzebowania globalnego.

Czytaj więcej newsów


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra