Proton Office

Jak poprawić konkurencyjność Polski?

Aby polska gospodarka stała się bardziej konkurencyjna, należy m.in. dokonać zmian na rynku pracy, ułatwić funkcjonowanie firm i przyspieszyć prywatyzację - wynika z raportu OECD.

Prezentowany dzisiaj przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurrię raport dotyczący konkurencyjności polskiej gospodarki, obejmuje  to, co jest przedmiotem wielu spotkań i dyskusji prowadzonych  w Polsce, również  w Pałacu Prezydenckim – mówi Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Aby poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki, należałoby przede wszystkim przeprowadzić zmiany na rynku pracy oraz wprowadzić ułatwienia w działalności gospodarczej. To przede wszystkim kwestia konieczności uniknięcia pułapki średniego dochodu, czyli zmiana funkcjonowania rynku pracy, jego uelastycznienie, zlikwidowanie swoistego dualizmu na rynku pracy, gdzie mamy kwestie umów krótkoterminowych i tych nie w pełni opodatkowanych – wyjaśnia Olgierd Dziekoński. Po drugie, jest to kwestia koniecznej deregulacji związanej z ułatwieniem funkcjonowania firm. Bardzo ważne jest usprawnienie prawa upadłościowego, tak, żeby możliwość powrotu do funkcjonowania na rynku pracy była znacznie łatwiejsza.

 

W rekomendacjach OECD znajduje się również przyspieszenie prywatyzacji. Na tle innych krajów OECD Polska charakteryzuje się jednym z wyższych udziałów przemysłu państwowego w strukturze gospodarczej, mimo intensywnej w ostatnich latach prywatyzacji.

 

Bardzo ważna jest również kwestia usprawnienia funkcjonowania rynku związanego z systemem podatkowym, czyli ordynacji podatkowej. Ta kwestia była i będzie mocno podnoszona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w wielu jego rekomendacjach dotyczących zmiany dla Polski, a w szczególności dla małych i średnich firm – dodaje Olgierd Dziekoński.

 

Jak oceniają eksperci OECD, sektor MŚP mógłby stać się jeszcze ważniejszy dla polskiego PKB, gdyby wesprzeć jego innowacyjność. Budowanie proinnowacyjnego rynku wiąże się natomiast ze zmianami w ramach wyższych uczelni.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz