Wykonawca dworca Łódź Fabryczna

Przy dworcu w Łodzi zostaną wybudowane biurowce - zostało wybrane konsorcjum, które zrealizuje budowę.

24 maja drogą przetargu ograniczonego wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum czterech firm. W jego skład wchodzą: Torpol Sp. z o.o., Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Jednocześnie, wyrokiem Sądu Okręgowego z postępowania wykluczony został wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” SA., Dragados SA.

Zamówienie publiczne obejmie kilka przedsięwzięć, w tym modernizację linii kolejowej Warszawa–Łódź, budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna (perony 16 metrów pod ziemią, sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego 10 metrów pod ziemią) oraz przebudowę układu dróg i infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna. Celem inwestycji jest stworzenie zintegrowanego węzła nad i pod ul. Węglową. Całkowity koszt brutto opiewa na 1 759 289 451,71 PLN.

Planuje się, że prace budowlane mają być rozpoczęte jeszcze w tym roku. Obok hoteli i obiektów handlowych, w części naziemnej inwestycji znajdą się także biurowce. Dworzec ma być gotowy w 2014 r.

Czytaj więcej newsów


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra