bcb wrzesień 2020

Pracodawcy Jutra

Debata "Jak wspierać młodych wchodzących na rynek pracy?", źródło: MPiPS, fot. L.Sokal
Debata "Jak wspierać młodych wchodzących na rynek pracy?", źródło: MPiPS, fot. L.Sokal
17 września 2014 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyła się gala finałowa II edycji konkursu „Pracodawca Jutra”. Po gali odbyła się debata „Jak wspierać młodych wchodzących na rynek pracy?".

Otwierająca galę Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP przypomniała, jakie cele przyświecały organizatorom konkursu: Zachęcamy przedsiębiorców do podejmowania współpracy ze szkołami i uczelniami. Pokazujemy, jak wiele korzyści taka współpraca może przynieść firmie w dłuższej perspektywie – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP Głównym powodem podejmowania przez firmy współpracy ze szkołami jest chęć pozyskania młodych talentów i ukształtowania ich tak, aby z czasem stały się kompetentnymi pracownikami. Dla wielu przedsiębiorców nie bez znaczenia jest aspekt społecznej odpowiedzialności – potrzeba mądrego wpływania na jakość kształcenia we własnym mieście lub gminie – dodała Prezes PARP odnosząc się do zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć.

 

Jako jedni z pierwszych w Europie rozszerzyliśmy definicję młodego bezrobotnego: z 25 lat do 30 lat. Dzięki temu możemy wesprzeć w szukaniu pracy większą grupę młodych osób. To o tyle ważne, że moment wejścia na rynek pracy przesunął się w ostatnich latach bardzo w górę. Powód jest prozaiczny: coraz więcej młodych ludzi idzie na studia wyższe. W ostatnich latach liczba studentów wzrosła czterokrotnie – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. – Młodym musimy pomagać od razu gdy kończą szkoły, tak aby okres poszukiwania pierwszej pracy trwał jak najkrócej. Dlatego skróciliśmy z 6 do 4 miesięcy okres, w którym młody człowiek rejestrujący się w urzędzie pracy ma otrzymać ofertę pracy, stażu lub szkolenia – dodał minister.

 

W debacie udział wzięli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński oraz przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Rozmówcy zastanawiali się nad zacieśnieniem współpracy między przedsiębiorstwami, ministerstwami, szkołami i urzędami pracy. - Reformujemy urzędy pracy, żeby pracodawcy właśnie tam szukali pracowników – powiedział minister Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W siedzibie PARP dyskutowano także o tym, czy finansowanie praktyk i staży ze środków publicznych, może mieć wpływ na zainteresowanie pracodawców ich organizowaniem. Podczas wystąpienia wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki zaprezentował zmiany wprowadzone w ostatnich latach w obszarze kształcenia zawodowego, które są szczególnie dobrze postrzegane przez pracodawców. Przyszłość UE zależy od tego, czy zapewnimy młodym ludziom stabilność na rynku pracy - powiedział podczas debaty minister Kosiniak-Kamysz. - Nowe instrumenty wsparcia na rynku pracy, czyli bony i niskooprocentowane pożyczki na założenie własnego biznesu, dają efekty: w 2014 liczba młodych bezrobotnych spadła o 119 tys.

 

Po zakończeniu debaty laureaci II edycji konkursu „Pracodawca Jutra" otrzymali nagrody i wyróżnienia przyznane przez kapitułę II edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

 

Statuetki otrzymało dziewięciu przedsiębiorców:

 • Animex Foods sp. z o. o. s.k.
 • ArcelorMittal Poland S.A.
 • Famot Pleszew sp. z o.o.
 • Fluor S.A.
 • JCommerce S.A.
 • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j. (kategoria MSP)
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Sabre Polska sp. z o.o.

Wyróżnienia otrzymały firmy:

 • Sitech sp. z o.o.
 • Techland sp. z o.o. (kategoria MSP)
 • WIKA Polska sp. z o.o.

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz