Tork

Badania naukowe idą na marne?

W Polsce mamy problem z wdrażaniem wyników naukowych do gospodarki. Między biznesem a nauką brakuje zaufania – uważają Pracodawcy RP.

W zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych wyglądamy źle. Winę za ten stan rzeczy ponoszą obie strony – uważa Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. – Mały i średni biznes boi się ryzyka związanego z innowacjami, nie ma infrastruktury, która pozwalałaby sprawdzić, czy rzeczywiście dana innowacja przyjmie się na rynku. Natomiast nauka, prawdopodobnie poprzez różne problemy systemowe i kwestię kariery naukowej, wyraźnie wykazuje ostrożność albo nawet niechęć do komercjalizacji swoich badań.

 

Zdaniem Andrzeja Malinowskiego polscy przedsiębiorcy oczekują od instytucji naukowych przede wszystkim kompetentnych absolwentów szkół wyższych, rzetelnej ekspertyzy oraz patentów, które mogą znaleźć zastosowanie w codziennej działalności biznesu, a do tego ostatniego potrzebne jest wzajemne zaufanie.

 

Od 1 października funkcjonuje nowe prawo o szkolnictwie wyższym, zakładające m.in. inne podejście do komercjalizacji badań naukowych. W nowelizacji określono wzorcowy sposób urynkowienia badań naukowych. W pierwszej kolejności prawo do komercjalizacji przysługuje uczelni zatrudniającej naukowca. Jeśli żadne decyzje nie zapadną wciągu 3 miesięcy, prawo to przechodzi na autora badań, który może nimi dowolnie rozporządzać. Uczelnia i naukowiec mogą jednak zrezygnować ze ścieżki wskazanej przez Ministerstwo i samodzielnie wypracować inną drogę komercjalizacji.

 

Naszym zdaniem ustawa powinna zapewniać pełną samodzielność placówek naukowych, naukowo-badawczych oraz uczelni i tworzyć pewne mechanizmy, których zadaniem byłoby przyglądanie się tej samodzielności z zewnątrz – mówi Andrzej Malinowski. Jego zdaniem taką rolę w ośrodkach naukowych mogłyby pełnić konwenty – quasi-rady nadzorcze. Konwenty, które składałyby się z ludzi z zewnątrz, spoza uczelni, mogłyby pełnić dokładnie te same funkcje, jakie sprawują rady nadzorcze w stosunku do spółek prawa handlowego. One już są przewidziane przez polskie ustawodawstwo, trzeba je tylko wyposażyć w odpowiednie uprawnienia – przekonuje Malinowski.

 

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 znajdzie się poświęcony badaniom i innowacjom program Inteligentny Rozwój. Zgodnie z Umową Partnerstwa, dokumentem określającym kierunki wydawania przez Polskę funduszy unijnych, w obecnym budżecie UE zostało na ten cel zapisane ponad 7,6 mld euro.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra