Tork

ROBYG oddał biurowiec w leasing zwrotny

Spółka z grupy kapitałowej ROBYG SA zawarła umowę leasingu finansowego i operacyjnego z Millennium Leasing.

Zarząd ROBYG SA poinformował, że 22 grudnia 2014 roku ROBYG Business Park, w której spółka posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym, zawarła z Millennium Leasing (ML) umowę leasingu, na podstawie której ML zobowiązał się do nabycia od Wilanów Office Center – spółki należącej do firmy ROBYG – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z dwóch działek, zlokalizowanych przy al. Rzeczypospolitej 1 na warszawskim Wilanowie, a także prawa własności budynku biurowo-usługowego i budynku garażowego, mieszczących się na tych działkach za kwotę 19 170 000 EUR netto.

 

Na podstawie zawartej umowy ML zobowiązał się także do oddania, jako podmiot finansujący, nabytej nieruchomości ROBYG Business Park jako leasingobiorca do użytkowania i pobierania pożytków na zasadzie leasingu, w tym także grunt na zasadzie leasingu finansowego oraz budynki na zasadzie leasingu operacyjnego na okres 5 lat w zamian za wynagrodzenie wynoszące 19 170 000 EUR netto, powiększone o koszt finansowania, składający się z opłaty wstępnej wynoszącej 4 792 500 EUR, wartości wykupu po zakończeniu umowy leasingu wynoszącej 12 307 242,60 EUR oraz pozostałej kwoty płatnej tytułem miesięcznych rat.

 

Na podstawie umowy leasingu ML zobowiązał się do zbycia Wilanów Office Center na rzecz ROBYG Business Park, a ROBYG Business Park do nabycia jej od ML po zakończeniu umowy leasingu.


0.0
Napisz pierwszy komentarz