Assa Abloy

Nowy plan zagospodarowania Cracovii – debata

W Krakowie rozmawiano o nowym projekcie Echo Investment na zagospodarowanie terenu po byłym hotelu Cracovia.
W Krakowie rozmawiano o nowym projekcie Echo Investment na zagospodarowanie terenu po byłym hotelu Cracovia.
W Krakowie 31 marca odbyła się debata dotycząca zagospodarowania terenu po byłym hotelu Cracovia.

Ostatniego dnia marca br. Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla zorganizowała debatę dotyczącą nowego projektu zagospodarowania terenu po byłym hotelu Cracovia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Elżbieta Koterba - wiceprezydent Krakowa, Jan Janczykowski - małopolski wojewódzki konserwator zabytków, Krzysztof Giemza - prokurent Echo Investment i Marek Dunikowski z krakowskiego Biura Architektonicznego DDJM. który zaprezentował uczestnikom spotkania nowy projekt inwestycji biurowej.

 

Krzysztof Giemza, prokurent spółki Echo Investment, podkreślił, że prezentowany projekt dwóch budynków biurowych, które poprzez gabaryty i formę jednego z nich odtwarza główną bryłę dawnego hotelu Cracovia, jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania tej części Krakowa. Projekt ten był również przedmiotem konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Początkowo mieliśmy nieco inne poglądy co do zagospodarowania tego terenu, ale doszliśmy do consensusu i te elementy, które uznane zostały za ważne w skali urbanistycznej miasta znalazły się w planie miejscowym, a tym samym w naszym projekcie – mówił Krzysztof Giemza.

 

Wiceprezydent Elżbieta Koterba oceniła, że zarówno uchwalony plan miejscowy, jak też i nowy projekt inwestora są dobre. Projekt jest w pełni zgodny z planem miejscowym i honoruje to, co najważniejsze w tym miejscu: plac pozostanie niezabudowany, utrzymana będzie linia zabudowy i gabaryty obiektu, a wartościowe elementy wnętrz, wskazane przez konserwatora, będą zachowane. Apeluję do konserwatora wojewódzkiego, miejskiego i architekta miejskiego o jak najszybsze uzgodnienie warunków ochrony konserwatorskiej. To zbyt ważne miejsce w mieście – dodała Elżbieta Koterba.

 

Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków, który pod koniec marca wszczął postępowanie ws wniosków organizacji społecznych o wpisanie budynku po hotelu Cracovia do rejestru zabytków, podczas debaty wyjaśnił, że rozpoczęcie tej procedury było warunkiem do przeprowadzenia ekspertyzy. Celem ekspertyzy jest określenie stanu elementów budynku byłego hotelu Cracovia, które mogłyby być chronione. Uczulę ekspertów, że w tej sprawie mamy do czynienia z presją czasu. Sprawa jest bardzo ważna dla wszystkich, a mieszkańcom Krakowa zależy na tym, żeby obiekt nie był kolejnym słupem reklamowym, a zdobił wnętrze urbanistyczne – zapowiedział Jan Janczykowski.

 

Uczestnicy debaty odnieśli się do faktu, że obecny budynek byłego hotelu przy krakowskich błoniach jest nie do zaakceptowania. Przypomniano, że w ciągu ponad 4 lat od zamknięcia hotelu, nie pojawiły się żadne konkretne i realne pomysły jego zagospodarowania w niezmienionej formie. Goście spotkania zgodzili się również, że projekt Echo Investment to rozwiązanie, które uwzględnia poszanowanie elementów obecnego budynku.

 

O samym projekcie pisaliśmy w artykule Przedstawiono nowy projekt hotelu Cracovia

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz