Giant

Zmieniają się przepisy dotyczące prospektów emisyjnych

Od września zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF potrwa ok. 6-8 tygodni. Warunkiem będzie poprawne przygotowanie dokumentacji. KNF będzie też upubliczniała informacje o przebiegu procesu emisyjnego.

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła kilka zmian dla prospektów emisyjnych, które będą składane po 1 września br. Jedna z najistotniejszych dotyczy harmonogramu zatwierdzania prospektu. Od września ustalenie kalendarium będzie odbywało się we współpracy KNF z emitentem. Jeśli dokument emisyjny będzie poprawnie przygotowany, a KNF nie będzie miała żadnych zastrzeżeń, zatwierdzenie prospektu będzie możliwe w znacznie krótszym czasie, z reguły nieprzekraczającym dwóch miesięcy. Chcemy, żeby te postępowania miały charakter standardowy, ale by przebiegały bez zwłoki, żeby zajmowało nam to około 6-8 tygodni. Taki jest nasz cel – informuje Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Przedstawiciel KNF zaznacza, że od emitentów z błędnie przygotowaną dokumentacją będzie wymagał sprawnego wprowadzania poprawek, a w wypadku braku reakcji na uwagi ze strony KNF lub opóźnień w komunikacji z winy emitenta, złożony prospekt nie zostanie zatwierdzony. Jednocześnie będziemy podawali w każdym przypadku do publicznej informacji, ile przypadało czasu na prace urzędu, a ile na prace emitenta – dodaje. Zdaniem KNF upublicznienie wiadomości dotyczących czasu potrzebnego emitentowi na złożenie poprawnej dokumentacji wpłynie na zwiększenia zaufania wśród inwestorów.

 

Kolejną rzeczą, którą też chcemy wprowadzić jako zasadę po 1 września, jest współpraca z emitentami w przypadku, kiedy mają tzw. złożoną historię finansową – tłumaczy Andrzej Jakubiak. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których przed lub w trakcie postępowania prospektowego dojdzie do przejęcia, fuzji lub transakcji sprzedaży. Tego typu operacje komplikują strukturę kapitałową emitenta. KNF stoi na stanowisku, że w takich przypadkach należy odpowiednio wesprzeć emitenta i sprawić, by proces zatwierdzenia przebiegał jak najsprawniej.

 

Inwestor, który będzie chciał wejść na rynek regulowany, być na rynku podstawowym, będzie wiedział z większą dokładnością niż do tej pory, jak ten proces będzie przebiegał i ile czasu zajmie – wyjaśnia przedstawiciel KNF zapytany o wpływ zmian na poprawę konkurencyjności polskiego rynku. Podkreśla, że budowa zaufania inwestorów możliwa jest tylko w przypadku wysokiej transparentności informacyjnej ze strony emitentów. Jakość złożonej dokumentacji jest w tym przypadku kluczowym czynnikiem.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz