Giant

GTC planuje zwiększyć posiadany portfel nieruchomości

Spółka Globe Trade Centre S.A. (GTC) określiła cenę akcji serii K, a także wydała prospekt emisyjny dotyczący podniesienia kapitału zakładowego. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup aktywów oraz budowę wybranych inwestycji deweloperskich w regionie.

GTC wyemituje 108 906 190 akcji serii K z prawem poboru, które następnie znajdą się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła już prospekt emisyjny spółki. Został on także opublikowany na stronie GTC. Dzień prawa poboru nowych akcji zaplanowano na 10 września br. Cena jednej wyemitowanej akcji wyniesie 5,47 zł.

 

To kolejny ważny krok na drodze realizacji naszej strategii. Środki pozyskane z podwyższenia kapitału wzmocnią nasz bilans i zostaną użyte na sfinansowanie dalszego rozwoju spółki poprzez nabywanie generujących przychody aktywów, realizację wybranych projektów deweloperskich na kluczowych dla nas rynkach oraz poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, które zwiększą wartość spółki – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC. Lone Star, nasz większościowy udziałowiec, w pełni wspiera naszą strategię poinformował nas, że będzie uczestniczył w emisji akcji proporcjonalnie do swoich udziałów, co stanowi gwarancję sukcesu emisji – dodaje.

 

Selekcja aktywów spełniających kryteria inwestycyjne grupy GTC została już dokonana. Spółka zamierza zainwestować w nieruchomości biurowe oraz handlowe odznaczające się potencjałem wzrostowym. Aktywa brane pod uwagę znajdują się w Polsce oraz w stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ponadto pozyskany kapitał spółka przeznaczy na realizację inwestycji deweloperskich tj.: Galeria Wilanów w Warszawie, University Business Park w Łodzi oraz drugi etap kompleksu biurowego FortyOne w Belgradzie. Nabycie aktywów, a także realizacja wybranych projektów deweloperskich będzie miało pozytywny wpływ na wartość portfela nieruchomości GTC oraz jej wyniki finansowe.

 


Grupa GTC działa w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Od początku działalności zajmuje się ona budowaniem nieruchomości biurowych i handlowych w tych regionach. Obecnie GTC posiada oraz zarządza 33 budynkami komercyjnymi, które oferują łącznie ok. 613 000 mkw. powierzchni biurowej i handlowej w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz