12 wschodzących gwiazd BSS

Sektor nowoczesnych usług biznesowych (Business Services Sector, BSS) rozwija się w Polsce od ponad dekady. Początkowo na lokalizację tego typu inwestycji wybierane były duże aglomeracje. Obecnie na znaczeniu zyskują mniejsze z polskich miast.

Z przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Colliers International i Advisory Group TEST Human Resources przewodnika „Nowe rynki sektora BSS. 12 Wschodzących Gwiazd Biznesu”  wynika, że w ubiegłym roku sektor BSS odnotował dynamiczny (dwucyfrowy) wzrost. Na konkurencyjność Polski w walce o firmy z sektora BSS wpływ ma m.in. dostęp do wykwalifikowanej kadry, dostępność odpowiednich powierzchni biurowych.Obok tych czynników Polska ma przewagę konkurencyjną w postaci dużej liczby potencjalnych lokalizacji dla inwestycji BSS. Na terenie kraju centra usług dla biznesu prowadzą działalność w 27 miastach. 

Jak wynika z raportu, obok dużych ośrodków, na znaczeniu zyskują mniejsze lokalizacje. Do dwunastu „Wschodzących Gwiazd” zaliczane są takie miasta jak: Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Radom, Rzeszów, Szczecin oraz Zielona Góra. Działają tu aż 173 firmy zatrudniające ponad 19 tys. osób. Na pozycji liderów w zestawieniu plasują się Lublin, Rzeszów oraz Szczecin. W każdym z tych miast zatrudnienie przekracza 3,5 tys. osób, a działalność prowadzi ponad 20 firm BSS. W pozostałych miastach liczba centrów waha się od 5 do 16.

Dziś śmiało można powiedzieć, że nowoczesne usługi dla biznesu to najszybciej rozwijający się segment polskiej gospodarki, ale i jeden z najbardziej sprawiedliwych pod względem rozłożenia regionalnego. Rozsiane po całym kraju, wschodzące gwiazdy BSS coraz skuteczniej uzupełniają ofertę dużych aglomeracji mając istotną przewagę kosztową względem największych ośrodków - ocenia prezes PAIiIZ Bartłomiej Pawlak.

Infografika (źródło: PAIiIZ S.A., Colliers International, HR TEST advisory group)

Wszystkie miejscowości, uznane w raporcie za „Wschodzące Gwiazdy” sektora BSS stanowią także istotne ośrodki akademickie. Kształcą one w sumie ponad 330 tys. studentów. Z Badania wynika, że wybór lokalizacji przez zagraniczne firmy związany jest dostępem do kadr posługujących się określonymi językami obcymi. Liderem jest Szczecin, ponieważ to tu usługi świadczone są aż w 16 językach obcych. Magnesem przyciągającym inwestorów do miast - „Wschodzących Gwiazd” jest również dobry dostęp do inżynierów i programistów. 

Rosnąca liczba centrów usługowych powoduje, że kandydaci mogą liczyć na konkurencyjne oferty pracy. Dlatego obok atrakcyjnego wynagrodzenia, pracodawcy oferują im także dostęp do benefitów pozapłacowych, takich jak: pakiet opieki medycznej, karty sportowe itd. Jak wynika z raportu płacowego TEST dla branży BSS wynika, że centra usług biznesowych oferują płace wyższe o ponad 60 proc. w stosunku do średniej krajowej, a benefity pozapłacowe stosowane są tam dwukrotnie częściej niż w innych branżach.

Ze względu na atrakcyjność mniejszych polskich miast sektor BSS rozwija się bardzo dynamicznie. Jednak, by wzrost ten stawał się coraz większy konieczne jest zapewnienie firmom dostępu do powierzchni biurowych o określonym standardzie. W ostatnich dwóch latach największy przyrost liczby nowoczesnych biur odnotowano w Lublinie i Opolu (25 proc.), Rzeszowie (20 proc.) oraz Bielsku-Białej i Szczecinie (10-15 proc.). Wzrost sektora BPO/SSC w danym regionie pociąga za sobą budowę nowych obiektów biurowych, a to z kolei może stać się siłą napędową rozwoju dla mniejszych miast - ocenia Sebastian Bedekier z Colliers International.


0.0
Napisz pierwszy komentarz