Commissioning i jego zalety

Z roku na rok rosną wymagania użytkowników budynków biurowych, dlatego ważna jest faza użytkowania obiektu. W zapewnieniu prawidłowej pracy systemów w połączeniu z ich maksymalną wydajnością pomaga proces Commissioningu.

Osoby zaangażowane w realizację projektu biurowego coraz większą uwagę przywiązują do fazy użytkowania obiektu. W celu zapewnienia komfortu użytkownikowi dbają oni o przeszkolenie obsługi i przekazanie personelowi zarządzającemu budynkiem wiedzy, dotyczącej systemów i instalacji. Dzięki temu znacząco wspomagają osiągnięcie optymalnych parametrów, które odnoszą się zarówno do subiektywnych odczuć użytkowników budynku, jak i skutkują efektami finansowymi.

Popełnione jeszcze na etapie projektowania i budowy błędy, nieprawidłowy sprzęt, źle wyregulowane instalacje czy nieprawidłowa konserwacja na etapie eksploatacji wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Oznacza to zwiększone ryzyko awarii urządzeń i systemów, złą jakość powietrza w pomieszczeniach, a w konsekwencji obniżenie komfortu użytkowników. Wiąże się to także z podwyższonym zużyciem energii i niskimi wynikami w zakresie efektywności energetycznej budynku. Takie parametry jak odpowiednia temperatura czy wilgotność powietrza w pomieszczeniu określane są już obecnie w umowach najmu, a ich niedotrzymanie może wiązać się z finansowymi konsekwencjami dla Wynajmującego.


Często pomijaną kwestią jest rozregulowanie systemu po określonym czasie od momentu rozpoczęcia eksploatacji. Wynika to z tego, że w momencie oddawania budynku do użytkowania, wszystkie systemy są regulowane jeszcze dla pustego obiektu, zatem wprowadzanie się najemców o różnym profilu działalności i charakterze użytkowania powierzchni skutkuje nierównomiernym obciążeniem energetycznym budynku. W konsekwencji może to prowadzić do nadmiernego obarczenia pracą niektórych układów w budynku i niedotrzymania zakładanych parametrów w innych jego częściach.

Rozwiązaniem tego typu problemów jest wdrożenie procesu Commissioningu. Obejmuje on całościową weryfikację poprawności działania instalacji w budynku, poczynając od procesu planowania i projektowania, poprzez etap budowy i odbiorów, a na procesie użytkowania skończywszy.

Jest to jeden z kluczowych procesów, mających na celu zapewnienie prawidłowej pracy systemów w połączeniu z ich maksymalną wydajnością, a jednocześnie uzyskanie minimalnych, możliwych kosztów eksploatacyjnych. Commissioning jest też wymogiem wielokryterialnych systemów oceny budynków takich jak LEED, BREEAM, WELL Building Standard, które stanowią potwierdzenie zrównoważonego budownictwa – mówi Agnieszka Rylska odpowiedzialna za dział Commissioningu w firmie Go4Energy.

Korzyści z implementacji procesu Commissioningu w projekcie obejmują m. in. dokładnie sprecyzowane wymagania Inwestora i wytycznych do projektowania, dodatkowe sprawdzenie projektu wykonawczego przez stronę trzecią. Wiążą się one także z potwierdzeniem dokumentacji urządzeń/elementów instalacji, objętych procesem nadzoru, co do jej kompletności i zgodności z wymaganiami projektu. Jeśli pod nadzorem procesu Commissioningu znajdują się instalacje to umożliwia on weryfikację poprawności ich wykonania i regulacji, tzw. pomiary kontrolne. Proces obejmuje także szkolenia obsługi budynku czy powtórne sprawdzenie w okresie eksploatacji budynku wszystkich systemów będących pod nadzorem. Zapewnia on także odbiór i sprawdzenie systemu BMS oraz automatyki, gdzie wytyczne co do tych czynności zostały kompletnie pominięte w polskich normach, wymaganiach i wytycznych.
 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz