Real Estate Management Congress

Rewitalizacja poprzemysłowego terenu w Warszawie

Dawna Fabryka Norblina zostanie przerobiona na nowoczesne centrum biurowe z powierzchnią handlowo-usługową.

Dawne zakłady „Norblin” przy ul. Żelaznej 51/53  zostaną zaadoptowane do potrzeb biurowych i użytkowych. Rewitalizacja obejmie 11 budynków oraz 44 kompleksy maszyn, wciągniętych na listę rejestru zabytków, które staną się częścią Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Nad starą zabudową powstaną otwarta przestrzeń, komponująca się z brukowaną ulicą, przy której otwarto kawiarnie i butiki. Projekt zakłada przeznaczenie ok. 39 tys. m kw. na biura (poziomy  od +2 do +8) i 22 tys. m kw. na handel i usługi (poziomy  -1 i +1).

Firma Art Norblin Sp. z o.o., inwestor i właściciel terenu, na którym położony jest „Norblin” (Grupa Capital Park), specjalnie na potrzeby inwestycji powołał fundację Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, której  działalność obejmuje między innymi aktywność w sferze kultury i sztuki oraz ochronę zabytków poprzemysłowej fabryki. Projekt architektoniczny rewitalizacji nieruchomości opracowała pracownia PRC Architekci.

Projekt stanowi dla nas największe wyzwanie, z jakim zetknęliśmy się do tej pory. Wyzwanie w każdym aspekcie projektowanych rozwiązań m.in. umożliwienie realizacji fragmentu części podziemnej. Budynki zabytkowe muszą być przekształcone lub przemieszczone z zastosowaniem technologii użytych dotychczas w kilku najbardziej spektakularnych przedsięwzięciach w historii polskiego budownictwa – mówi Igor Galas z PRC Architekci.

ArtNorblin stanie się unikalnym miejscem na mapie Warszawy. Będzie to projekt urbanistyczny z przestrzenią publiczną, w pełni zintegrowany z miastem. Dostępność komunikacyjna zapewniona zostanie m.in. poprzez poszerzenie ul. Prostej, nowo projektowaną ulicę łączącą Prostą z Łucką oraz II linię metra. Zamknięte dotychczas 2 ha terenu staną się centrum życia tej części stolicy – zapewnia Kinga Nowakowska, dyrektor generalny Art Norblin Sp. z o.o.


0.0
Tagi: Art Norblin
Napisz pierwszy komentarz